David Jou Andreu, Antoni Reverter Guimesó i Rafael Nicolás Isasa
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Srs. David Jou Andreu, Antoni Reverter Guimesó i Rafael Nicolás Isasa

Fundació Ave Maria