Srs. Jordi García, Julián Mañas, Pere Soler, Ignacio Aznárez i Miquel Sales
Fotografia: Àngel Font
TH, 9è VOLUM. Auditors, consultors i fiscalistes

Srs. Jordi García, Julián Mañas, Pere Soler, Ignacio Aznárez i Miquel Sales

ADADE