Srs. Miquel Roca i Tomàs Massaguer
Fotografia: Àngel Font
TH, 9è VOLUM. Auditors, consultors i fiscalistes

Srs. Miquel Roca i Tomàs Massaguer

MRC AUDITORS