Sr. Geert Van-Kerckhove
Sr. Geert Van-Kerckhove
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

GEERT VAN KERCKHOVE

Katoen Natie Ibérica

Text del 21-11-13

El diàleg i el consens com a vies per arranjar les discrepàncies polítiques, com ara la qüestió secessionista,  i la necessitat de viure dins una UE veritablement unificada destaquen en el testimoni d’aquest enginyer industrial, gerent d’una multinacional logística belga que ha basat la seva internaciolització en l’optimització dels recursos a través del disseny de les seves instal·lacions i en el valor afegit de la seva oferta de serveis complementaris. 

Operador logístic multinacional d’origen belga amb més de 150 anys d’història

Katoen Natie és un operador logístic amb més de 150 anys d’història, que té la seva seu central a Anvers. En els seu orígens, l’empresa era una cooperativa que es dedicava a actuar com a operador logístic de matèries primeres com cotó, cacau o cafè, però des de la dècada dels 80 del segle XX treballa principalment en l’emmagatzematge, la distribució i el transport de productes petroquímics –sector en què és líder mundial–, així com també químics, béns de consum –electrònica, tèxtil, decoració, etc.– i del sector automobilístic; paral·lelament, continua fent d’operador portuari a Anvers. La companyia decidí internacionalitzar-se ara fa 20 anys, i en aquest moment disposa de 150 terminals repartides per 35 països, amb un equip humà total que oscil·la entre els 12.000 i els 15.000 membres. La majoria dels clients són societats amb projecció internacional que desitgen gaudir d’un servei de característiques semblants a tot el món.

Filial espanyola amb seu a Constantí

Katoe Natie Ibérica disposa d’instal·lacions a Madrid, Santander i Tarragona, concretament a La Canonja i a Constantí, població on se situa la seu central de la filial. Les infraestructures de Tarragona gaudeixen d’una localització ideal per al nostre negoci, atesa la bona xarxa de comunicacions viàries que hi ha a Catalunya, la flexibilitat i adaptabilitat dels treballadors de l’àrea i la proximitat a la indústria petroquímica tarragonina, que constitueix la principal activitat de la companyia a Espanya. Alhora, també es dóna resposta a les necessitats logístiques de l’àmbit dels béns de consum, com ara productes de decoració, articles esportius, tèxtils, de bricolatge… i béns relacionats amb el comerç electrònic.

Enginyer, gestor i executiu

L’any 2000, després de graduar-me en enginyeria industrial, vaig incorporar-me al Departament d’Enginyeria de l’empresa, encarregat de dissenyar totes les instal·lacions de la companyia. Durant una dècada vaig desenvolupar projectes a Holanda, Singapur, Tailàndia i Bèlgica. I fa poc més de tres anys, gràcies al meu coneixement del castellà, m’oferiren la possibilitat de posar-me al capdavant de la filial espanyola; des d’aleshores hi dirigeixo les activitats amb un gran grau d’autonomia respecte de la central d’Anvers.

Oferim garanties totals de satisfacció en la distribució dels productes

La nostra missió no és tan sols emmagatzemar els productes: també ens encarreguem de fer-ne el control de qualitat, de classificar-los, de millorar-los sempre que sigui possible, d’empaquetar-los, de presentar-los segons les necessitats concretes i canviants dels clients, i de distribuir-los amb totals garanties, és a dir, certificant-ne l’arribada en l’hora prevista i en perfectes condicions. En definitiva, els nostres clients busquen millorar la seva efectivitat externalitzant una part de la cadena productiva que no confereix valor afegit als seus productes i en la qual nosaltres som especialistes.

Magatzems dissenyats i construïts per optimitzar la nostra tasca

Un dels valors afegits de Katoen Natie rau en el disseny i la construcció dels nostres magatzems i instal·lacions, que responen a les nostres necessitats, s’ajusten a les nostres especificitats i ens permeten millorar l’eficiència del servei que oferim als nostres clients, la qual cosa repercuteix en els costos dels seus productes.

Una competència deslleial simptomàtica de la recessió

La crisi ha provocat, i de manera molt especial a l’Estat espanyol, la contínua sol·licitud d’ajustament de costos a les companyies logístiques. Aquesta demanda de serveis logístics low cost ha determinat l’aparició d’entitats “pseudoprofessionals” que operen a preus més baixos gràcies a la contractació en precari de les seves plantilles i sense oferir cap mena de garantia en els seus serveis. Sens dubte, l’existència d’aquestes entitats és el símptoma i l’evidència de la recessió. Esperem que el canvi de cicle econòmic, amb la consegüent creació de llocs de treball i regularització de les condicions laborals, comporti la desaparició d’aquest tipus de competència deslleial.

Idoneïtat de la cooperació entre empreses de logística

En tots els àmbits econòmics, però més en el logístic, és convenient que les empreses col·laborin les unes amb les altres. Mitjançant el diàleg i una actitud de cooperació, les companyies poden assolir solucions que els estalviïn costos i les facin més competitives; una d’aquestes solucions és unir petites càrregues per fer un transport únic.

El port de Barcelona podria esdevenir un gran centre d’operacions logístiques

Anvers ha estat tradicionalment una ubicació portuària ideal per la seva localització geogràfica, les seves dimensions, les seves instal·lacions portuàries i les infraestructures viàries de què disposa. Ara com ara, però, la congestió viària i la manca de connectivitat li resten atractiu com a centre d’operacions logístiques, la qual cosa pot ser aprofitada pels ports del sud d’Europa; el de Barcelona, en concret, disposa d’una ubicació geogràfica ideal, una xarxa d’infraestructures adient i la necessària flexibilitat i dinamisme dels seus treballadors per adequar-se a les necessitats del servei.

Imatge de corrupció i negligència dels Estats del sud d’Europa

La recessió patida especialment pels països del sud d’Europa no és la conseqüència de la pertinença a la Unió Europea i de les decisions que s’hi prenen. Podem criticar la seva poca empenta per avançar cap a la unificació econòmica i política i també podem qüestionar la política de subvencions, que no ha aconseguit crear teixits empresarials sòlids en els països als quals s’han destinat; però és irresponsable i il·lògic culpar les institucions continentals de la situació actual. Tots els països membres han d’avançar amb una sola velocitat cap a la construcció d’un Estat supranacional que ens doni entitat econòmica fora del nostre continent. D’altra banda, els europeus meridionals han de comprendre l’estupor i el cert grau d’indignació dels països del nord d’Europa davant de la imatge de corrupció, de malbaratament dels recursos públics, de falta de planificació i de desunió que han transmès els Estats del sud.

L’exemple belga

La reforma de l’Administració espanyola i la simplificació de la burocràcia és una de les grans assignatures pendents de l’Estat espanyol, que, en aquest aspecte, pot aprendre de l’experiència de Bèlgica. Allí, els processos burocràtics, també lents i complexos, impedien en molts de casos la materialització de projectes empresarials, i els partits polítics ho solucionaren arribant a un consens per tal de posar en marxa un pla de simplificació i agilitació dels tràmits necessaris per engegar un negoci, de manera que avui dia és molt més fàcil constituir una societat i poder generar riquesa per al conjunt de la població.

Tendència corporativista dels partits polítics espanyols

A conseqüència de la història recent, a Espanya es donen una sèrie de característiques polítiques pròpies que perjudiquen la creació i l’enfortiment del teixit empresarial. La més rellevant, des del meu punt de vista, és la marcada tendència corporativista dels partits polítics, que es mostren com a institucions tancades i monolítiques.

Un veritable estadista es mou sempre per l’interès a llarg termini

Els veritables estrategs i homes d’Estat són sempre persones de seny, que no es precipiten, que reflexionen i mesuren pacientment les seves paraules i que es mouen per l’interès a llarg termini del país i no pas per interessos electoralistes. El creixement del sentiment independentista està lligat amb les repercussions de la crisi i amb el descontentament dels catalans enfront l’actual sistema de finançament. Si la situació econòmica es normalitza i s’assoleix un tracte fiscal més satisfactori, el fervor independentista actual amainarà.

Sentiment identitari versus racionalisme

Com a flamenc, entenc la sensibilitat nacional i el sentiment de pertinença a una cultura específica, i considero que hi ha semblances entre la situació a Flandes i a Catalunya. Com a home d’empresa, tanmateix, crec que cal ser més pragmàtic i optar per les solucions que a hom li seran més profitoses. Certament, existeix un greuge comparatiu significatiu entre les transferències que l’Estat fa a altres comunitats autònomes i les destinades a Catalunya, que és una de les regions que més aporta. Per solucionar aquest desajust, cal que les dues parts en conflicte dialoguin, negociïn i assoleixin una solució satisfactòria per a ambdues, tal com es fa habitualment a Bèlgica.

Les majories absoluts despòtiques són pernicioses per a la salut democràtica d’un país

La base de la democràcia és el diàleg i l’assoliment d’acords que no són del tot satisfactoris, però que satisfan les expectatives mínimes de les parts. Per això, les majories absolutes despòtiques són tan pernicioses per a la salut de les democràcies, ja que malmeten els seus principis genèrics: la utilització del diàleg, el consens i l’assoliment de pactes per donar resposta a les necessitats i inquietuds de tota la ciutadania.