Lluís Guerra Fàbregas i Lluís i Daniel Guerra Vidiella
Fotografia: Àngel Font
PC, 10è VOLUM. Assessors d’empresa

Srs. Lluís Guerra Fàbregas i Lluís i Daniel Guerra Vidiella

Gabinet Guerra