Sr. Ivan Serrano i Oriol et alia
Sr. Ivan Serrano i Oriol et alia
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

IVAN SERRANO I ORIOL i JOSEP SEGURA I PIERA

Antigua Casa Jové

Text del 14-01-2014

L’actual administrador d’aquest negoci centenari ha donat continuïtat, juntament amb el seu soci, a l’empresa familiar nascuda en l’àmbit de la conducció d’aigües i avui Servei Tècnic Oficial de Saunier Duval. Conscient de la necessitat de canvis que comporta la crisi, aposta per les energies renovables, la flexibilització del mercat laboral i el suport a les petites i mitjanes empreses; igualment, creu que ha arribat el moment d’una Catalunya independent. 

Avui és més habitual reparar els equipaments que substituir-los

Antigua Casa Jové, S.A., és una companyia que, en la actualitat, s’encarrega de proporcionar manteniment de calderes a gas en l’àmbit domèstic i dins de l’àrea de Barcelona i oferim un servei que inclou la instal·lació, el manteniment i la supervisió de tot allò que tingui a veure amb la seguretat, sempre buscant, per damunt de tot, el confort de l’usuari i l’estalvi energètic. La nostra plantilla actual és de 80 persones, 50 de les quals són tècnics que disposen de les acreditacions oficials homologades per garantir la qualitat del servei i el compliment de la normativa vigent. Atès que la crisi ha provocat un canvi de tendència en els hàbits de consum que ens beneficia (ara és més freqüent reparar els equipaments que no pas substituir-los), la nostra empresa ha aconseguit mantenir un creixement estable.

De la conducció d’aigües al manteniment de les instal·lacions de gas

Casa Jové fou fundada l’any 1874 per Francesc Jové, popularment conegut com “el senyor de Sarrià”. Als seus inicis, la companyia se centrava en la manufactura d’objectes de terracota, com, per exemple, conduccions per a l’aigua de pluja. L’empresa evolucionà, deixà d’utilitzar l’argila com a matèria primera i començà a emprar ferro i zinc per fabricar sistemes de canalització d’aigua i components destinats a la indústria. El 1954, el fundador de l’empresa va vendre la societat a Martí Serrano i a Josep Segura, respectivament el meu avi i el pare del meu actual soci, Josep Segura i Piera; dos emprenedors que van tenir prou empenta per ampliar mercat i, més enllà dels límits del barri, captar clients de tot Barcelona. La qualitat del seu producte i el seu tracte personalitzat els permeteren iniciar la instal·lació de la xarxa urbana de distribució de gas i d’enllumenat públic als carrers de la ciutat comtal. Posteriorment, es van especialitzar en la transformació de les calderes de calefacció central, que funcionaven amb llenya i carbó, en calderes de gas ciutat. L’any 1962, Casa Jové féu el pas d’introduir-se en el mercat espanyol, i el 1965 fou nomenada Servei Tècnic Oficial a la província de Barcelona de la marca Saunier Duval, fet que ens converteix en un dels serveis tècnics oficials més antics d’Espanya.

Barcelona, el 50% de tot el mercat català

El potencial del mercat local barceloní és molt atractiu; sense anar més lluny, conforma un 50% de tot el mercat català. Ateses les possibilitats que això ofereix, hem decidit centrar esforços perquè el nostre creixement futur s’emmarquin dins la capital de Catalunya. A més, limitar el nostre radi d’acció ens permet exercir un control més rigorós dels processos en què intervenim i facilita que els nostres tècnics mantinguin el grau d’excel·lència que exigim.

Especialistes en un perfil d’usuari particular i barceloní

La majoria dels nostres clients s’ubiquen a les llars, és a dir, particulars que fan un ús diari de la caldera (sigui per obtenir aigua calenta, sigui per a calefacció) i que, per tant, s’encarreguen que l’aparell es mantingui en unes condicions òptimes. Així, malgrat que també prestem servei a empreses, ens hem especialitzat en aquesta tipologia determinada de client i en les seves necessitats concretes a Barcelona: sistemes de calefacció que s’empren en un clima temperat d’hiverns suaus.

Transparència i qualitat

Per a nosaltres, la transparència i la qualitat són dos factors cabdals: quant a la primera, considerem que és just i lògic que el client conegui detalladament quina és l’averia i quin cost tindrà la reparació; pel que fa a la segona, estem convençuts que una marca no pot mantenir el seu prestigi si no és capaç de garantir un servei de qualitat, que aquesta és el nostre principal bastió en la competència amb les grans entitats i en la lluita contra pràctiques al marge de la legalitat.

Sector molt afectat per l’intrusisme

Els professionals del nostre sector hem de fer front a una gran xacra: l’intrusisme. És habitual que algunes persones s’ofereixin per muntar i/o reparar instal·lacions a preus molt mòdics sense posseir cap tipus d’acreditació, sense conèixer la normativa vigent i, per descomptat, sense emetre certificats d’instal·lació o de revisió. Aquesta situació, a banda d’afectar directament els interessos dels professionals acreditats, afavoreix l’incompliment dels estàndards de seguretat i, per tant, genera un risc d’accidents notable. Si tenim en compte que el sector ja disposa d’una normativa i d’una regulació adequades, caldria que l’Administració fes un esforç per garantir que la normativa es compleix: això només es pot aconseguir realitzant un seguiment administratiu estricte.

Financem aquelles reparacions que els nostres clients avui no poden permetre’s

Lamentablement, la difícil situació econòmica que estem vivint ha perjudicat molt alguns dels nostres clients, persones que han pagat cada mes la seva quota però que no poden permetre’s fer-se càrrec d’una reparació. En aquests casos, optem per finançar-los, òbviament, sense interessos: oferim la possibilitat de pagar el cost de la reparació a terminis, en quatre o cinc pagaments, i d’aquesta manera podem seguir garantint el subministrament del nostre servei.

Confiar la inspecció a petites firmes independents per evitar el monopoli de les grans

Considero que és un error permetre a la mateixa companyia subministradora realitzar les inspeccions de les seves mateixes instal·lacions. Actualment ens trobem que les grans companyies del gas i de l’electricitat dominen la distribució i també tot el procés de control, fet que ens deixa a les petites empreses al marge i permet a les grans companyies refermar el seu monopoli i, alguns cops, inclús quedar impunes de negligències. Les tasques de control haurien de recaure en una empresa d’inspecció no vinculada als interessos de cap companyia; una entitat fiable que imposés els mateixos criteris tant per a petites i mitjanes empreses del sector com per a les grans empreses.

Formació contínua i noves tecnologies

L’esgotament dels combustibles fòssils i l’encariment de l’energia que això comporta ens obliguen a buscar alternatives a les fonts d’energia tradicionals. En el nostre cas, apostem perquè els nostres tècnics rebin formació constant i estiguin informats sobre els avenços i les novetats del sector. Ens interessa poder assimilar els progressos tècnics que permeten estalviar energia i utilitzar energies alternatives, com ara l’eòlica o la fotovoltaica, que al nostre país tenen cada cop més acceptació; també, malgrat que és més comú en països nòrdics, comença a tenir-ne la geotèrmica.

No hi ha voluntat política de donar suport a les pimes

Avui moltes pimes es troben en una situació delicada: d’una banda, no poden encetar reformes que els permetrien adaptar-se a la situació actual, perquè tirar endavant qualsevol replantejament empresarial implica un mínim d’inversió però els bancs no donen crèdit; de l’altra, si algú es proposa arrencar un nou projecte empresarial, haurà de superar un reguitzell de traves administratives. A més, totes les pimes han d’assumir unes càrregues fiscals idèntiques a les de les grans empreses, fàcilment assumibles per aquestes, però del tot desproporcionades per a les primeres. Per tant, sembla prou evident que la prioritat dels nostres governs no té res a veure amb incentivar i fomentar l’activitat de les pimes.

Una reforma laboral que no respon a les necessitats del mercat

En aquest sentit, és obvi que la reforma laboral s’ha ideat per facilitar la reestructuració de les plantilles de les grans companyies; per això gairebé no ha tingut cap efecte en el gran problema que afecta el mercat laboral actualment: els costos d’acomiadament d’un empleat amb alta antiguitat.

Com fomentar la contractació

Si es vol reduir l’atur, és necessari fomentar la contractació; primer de tot caldria trobar una fórmula de contractació més flexible, perquè hi ha entitats –com la nostra–que necessiten augmentar la plantilla durant només uns mesos l’any. També, en aquesta línia, s’hauria de buscar un sistema de contractació més just, en què els costos dels nous contractes fossin proporcionals al nivell de formació, experiència i rendibilitat de cada treballador. A més, si tenim en compte que per formar un nou treballador calen una mitjana de set mesos, seria convenient potenciar la figura de l’aprenent, pràcticament desapareguda.

Ha arribat el moment de la independència

Es donen un seguit de factors que fan que el moment actual sigui idoni perquè Catalunya assoleixi la seva independència: la situació de crisi, la manca d’entesa amb el Govern central, el relleu generacional entre els polítics i entre els ciutadans en general… Desvincular-nos de l’Estat espanyol ens permetria invertir esforços i capital en la construcció d’un país que fos reflex de l’empenta, la iniciativa i la capacitat de treball del poble català. També, penso que no ens hauria de fer por quedar-nos fora de la Unió Europea, entre altres raons perquè tenim l’exemple de Suïssa, un país que, al marge d’aquest mercat comú, ha sabut mantenir la seva economia en el grup de les més privilegiades del món.