Sra. Teia Serratosa i Vilageliu
Sra. Teia Serratosa i Vilageliu
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

TEIA SERRATOSA I VILAGELIU

FTZ Marketing Outsourcing

Text del 02-07-2013

La il·lusió i motivació personals i la recuperació dels valors de la constància, de la feina ben feta, del talent i de la creativitat són les bases de les quals ha de partir la recuperació econòmica del nostre país, segons el parer de la directora d’una consultoria empresarial especialitzada en l’externalització d’accions comercials i de màrqueting per a grans companyies multinacionals que operen dins tot l’àmbit de l’Estat espanyol.

Passió pel màrqueting i esperit emprenedor

Els éssers humans estem determinats pel nostre entorn familiar i per la nostra formació, ambició i capacitat d’empenta. Sens dubte, la sort existeix, però cal sortir a buscar-la i propiciar-la mitjançant el treball constant. En el meu cas concret, provinc d’una família d’emprenedors, en major o menor escala, i molts records d’infantesa estan relacionats amb xerrades que giraven al voltant de conceptes econòmics i de màrqueting (tendències, marges, etc.), perquè sempre m’ha apassionat aquesta branca econòmica, que parteix de l’anàlisi sistemàtica de les necessitats i els desitjos de la població. Com a més tinc un esperit emprenedor, vaig saber de seguida que em volia dedicar al món empresarial. I sé que sóc una privilegiada per haver-me pogut formar en una branca que m’ha enriquit molt personalment. 

Una formació a cavall de França, Estats Units i Catalunya

Després d’haver cursat estudis secundaris al Liceu Francès, vaig iniciar la carrera de Ciències Empresarials aquí, però a segon de carrera vaig decidir marxar a França, i finalment em vaig llicenciar a la Universitat Clermont-Ferrand i vaig realitzar el projecte de fi de carrera als Estats Units; una formació de partida després de la qual he realitzat reciclatges acadèmics a ESADE. L’any 1992, havent tornat al país en plena crisi, vaig conèixer Josep Maria Ferré, que iniciava un projecte de consultoria empresarial a l’àrea del màrqueting estratègic adreçat a les pimes, en el qual em vaig implicar. En un primer moment fou una dedicació parcial com a consultora júnior, després encapçalant la divisió d’estudis de mercat i, finalment, com a directora de la divisió encarregada de la materialització de projectes de màrqueting operatiu.

Part d’un projecte encapçalat per Josep Maria Ferré

La divisió d’externalització de serveis comercials per a grans multinacionals s’anà expandint fins a derivar en una societat pròpia de consultoria de màrqueting, conformada per tres socis, dels quals jo sóc la majoritària. En aquesta línia, no puc deixar escapar l’ocasió per retre homenatge a Josep Maria Ferré, qui fou el meu mestre, el tarannà del qual, extravertit, positiu i vital, però alhora exigent, obtenia el millor del seus col·laboradors.

Outsourcing a l’àrea comercial i de màrqueting

L’externalització o outsourcing consisteix a derivar una part del procés productiu no essencial a una altra companyia per tal d’alleugerir l’estructura interna, guanyar eficiència i reduir els costos. Som una empresa dedicada a l’externalització de serveis de màrqueting i comercials perquè actuem com a departament comercial i de màrqueting de les empreses clients.

Serveis complementaris d’assessorament

Atesa la conjuntura actual, estem molt especialitzats en xarxes de vendes, tant de consum com de B2B, en la promoció i demostració (sempre de productes intel·ligents, amb un valor afegit), en la venda telefònica i en l’elaboració d’estudis de mercat. Paral·lelament, i per la nostra trajectòria, oferim serveis complementaris d’assessorament integral en qüestions comercials i de màrqueting per tal que les nostres empreses se sentin acompanyades en tot moment. 

Les claus de la tasca d’una consultoria

El treball com a consultor requereix una expertesa professional, ja que s’han de poder demostrar coneixements notables i una experiència pràctica acumulada sobre alguna matèria, a banda d’una ment analítica, reflexiva i metòdica, que permeti analitzar i arribar a conclusions sobre una situació, així com una actitud i aptitud personals determinades, ja que cal ser molt empàtic per saber trobar la solució idònia segons les característiques del client, sempre des de la voluntat de servei i millora dels altres.

Un coneixement multidisciplinari que enriqueix personalment els consultors

La dedicació a l’externalització de serveis i a la consultoria comercial i de màrqueting requereix un profund coneixement de la normativa existent, un esperit pràctic i resolutiu, una gran capacitat d’organització i de previsió d’incidències, una visió global de les problemàtiques i capacitats de persuasió i de comunicació amb les empreses clients i amb els treballadors. En el màrqueting operatiu s’ha de ser molt detallista; qualsevol petit detall és important perquè una acció tingui èxit. Totes aquestes característiques enriqueixen força els consultors professional i personalment.

En la confiança rau el fonament de la nostra feina

En la tasca d’un consultor és fonamental la confiança, un sentiment que s’ha de guanyar i consolidar cada dia, que és difícil d’assentar, fàcil de perdre i gairebé impossible de recuperar. Només les actuacions curoses, àgils i il·lusionants permeten fidelitzar els clients i, en canvi, una actuació aïllada inconvenient pot fer perdre aquesta relació que tant temps ha costat de consolidar.

Capacitat de delegar

L’equip humà és l’ànima de les empreses perquè la suma de la correcta execució de les tasques individuals equival a la correcta realització d’un procés. Per això els èxits, alhora, mai no són individuals; a les empreses de serveis, les persones són el tot, les seves actituds i la seva professionalitat determinen totalment la qualitat percebuda del servei. En el cas d’FTZ, comptem amb un equip humà preparat i amb una gran vocació de servei, i confio plenament i delego tasques en socis i col·laboradors, uns professionals en diferents àrees empresarials que han fet que aquesta empresa es consolidi.

Cuidar l’equip humà vetllant pels seus llocs de treball i il·lusionant-lo

Els empresaris tenim la responsabilitat pràctica, però sobretot moral, de vetllar per l’estabilitat i realització professional i personal dels nostres equips humans, la qual cosa significa, d’una banda, que la nostra prioritat ha de ser sempre salvaguardar els llocs de treball, que permeten els nostres treballadors realitzar-se professionalment i personalment i, d’una altra, ser realista però positiu a les comunicacions amb l’equip humà perquè la inestabilitat i la por provoquen angoixa i frustració.

Perseguir la felicitat en tot allò que fem, una via de recuperació

La majoria de persones, tret de les que pateixen algun tipus de trasbals vital, podrien ser molt més felices si obressin amb més optimisme i il·lusió. Vivim en un país meravellós, atractiu per a tot el món. D’acord que estem en mig d’una crisi descomunal i les males notícies no fan més que succeir-se, però només amb dosis d’optimisme, posant de relleu les coses que sí que van bé, aconseguirem girar aquesta tendència.

Optimisme, esforç i seny

Malgrat que ens trobem dins un context socioeconòmic advers, sóc optimista i penso que l’esforç, la previsió i el seny estan ajudant a sobreviure moltes companyies catalanes. Tanmateix, cal reconèixer que moltes altres estan desapareixent, majoritàriament com a conseqüència d’una mala gestió o sobredimensió continuada, que no considerava els anys de miratge econòmic en què operaven.

Els fracassos són necessaris per a l’aprenentatge

La recuperació i el benestar econòmic han de partir de bases sòlides; per això, és imprescindible rebutjar la temptació de tornar a créixer a partir de l’especulació, fonamentalment immobiliària. Els falsos anys de bonança estan tenint unes conseqüències nocives per a la nostra societat, no solament pels prejudicis econòmics i socials, sinó perquè, a més, ens trobem amb tota una generació de treballadors no qualificats i poc conscients de la seva posició al mercat de treball, sumada a l’establiment d’una cultura hedonista, del plaer i del luxe, que no té en compte ni la creativitat ni l’exigència personals. Si volem superar aquesta depressió, s’ha de conscienciar les noves generacions que els fracassos són necessaris per a l’aprenentatge i que només de l’esforç i la constància sorgeixen els projectes perllongats i tangibles.

Contrast entre els casos de corrupció i les retallades de serveis socials

Durant els anys de bonança econòmica s’han consentit implícitament o explícita els nombrosos casos de corrupció, la gravetat dels quals avui es percep amb dolor per contrast a les greus retallades de serveis públics. Una part de la ciutadania, honrada, treballadora, amb empenta, se sent estafada per les administracions en observar que els corruptes poques vegades retornen els diners presos i que els fons públics serveixen per finançar el deute privat de les entitats financeres, derivat d’un mala gestió. La gran majoria de la població, no obstant això, sembla sumida en una letargia aburgesada que impedeix la correcció d’aquests mals endèmics. 

Dogmàtica visió centralista de l’Estat

Una part dels catalans tenen l’aspiració de deslligar-se d’Espanya, però fins al moment ningú no ha explicat com es materialitzaria el procés en els seus aspectes específics, falta un pla estratègic concret per poder opinar. Si s’optés per la secessió, fóra el moment d’una regeneració política i social del país per establir una democràcia més activa i erigir una classe política competent que ajudés a avançar el país. El que és cert, però, és el rebuig i la negativa que provoca aquest debat fora de Catalunya, un fet que atenta contra el diàleg, la democràcia i les llibertats en el sentit més ampli.