PC, 21è VOLUM. Estètica corporal i equilibri emocional

JAUME GARCÍA I GÓMEZ

IMPORTACIÓ I EXPORTACIÓ DE CONFECCIÓ TÈXTIL

Text del 23-02-2011

La gent es vesteix per trobar-se bé amb si mateixa, per realçar la seva aparença. Això té molta relació amb el seu benestar emocional, ja que, si algú està a gust amb el seu aspecte, n’augmenta la seguretat i l’autoestima.

En el sector de la venda de roba confeccionada és molt important tenir sempre present el client i saber quines són les seves prioritats i preocupacions.

La roba que es porta en el temps de lleure és la que defineix la manera de ser i de sentir de la persona, perquè la roba de la feina és més o menys imposada.

Moltes empreses cometen l’error de basar-se només en la popularitat d’una marca, quelcom que pot desaparèixer tan ràpidament com ha vingut. Cal treball sempre dur i col·lectivament. Una empresa no és una idea, un producte o una persona, sinó tot un equip de gent.

Dedicat a la importació i l’exportació de confecció tèxtil des de fa més de 30 anys, Jaume García i Gómez és gerent de Drago Tèxtil, S.L., una empresa multinacional que destina el seu producte a un públic mixt d’edats compreses entre els 18 i els 55 anys. A més de la seva tasca principal, l’empresa compta amb dues marques de disseny propi, Kruebeck i Deblasio, comercialitzades arreu d’Europa. Fundada l’any 1982, el seu mercat principal i tradicional ha estat Espanya però, des de fa tres anys, exporta a uns 12 països. “L’empresa ha anat creixent i actualment es distribueix en quatre sectors. La seu central està a les Canàries, on hi ha els propietaris; l’oficina de compres i dissenys és a Londres; les oficines de seguiment es troben a Hong Kong, i el sector comercial-administratiu està a la Roca del Vallès, i jo en sóc el gerent. Per mi és una feina vocacional, m’agrada parlar amb la gent i tenir-hi contacte. Per sort, he tingut molt bons professors que m’han ensenyat una regla bàsica: facis el que facis, el primer que cal és posar-se en el lloc de l’altre, perquè això és el que dóna més èxit. En el sector de la venda de roba confeccionada és molt important tenir sempre present el client i quines són les seves prioritats i preocupacions.”

L’empresa on treballa el senyor García adreça la seva producció a dos tipus de col·lectius diferenciats. “Trobem un col·lectiu de gent que es vesteix per agradar-se a si mateixa i sentir-se còmoda amb aquesta imatge. Són persones que no tenen gaire en compte la pressió social ni allò que puguin dir els altres. Normalment, acostumen a tenir un perfil d’uns 30 anys. En aquest grup mana la comoditat, sentir-se a gust i identificat amb allò que es porta i, majoritàriament, són persones en una situació emocional equilibrada i madura, perquè només l’autoconfiança i l’autoestima permeten allunyar-se tranquil·lament de les imposicions de la moda. Tanmateix, el col·lectiu més important al qual adrecem la nostra producció és el jovent, dins el qual té un pes molt important la dona. En general, l’objectiu principal d’aquestes persones és agradar als altres i a la societat que les envolta. Per tant, el que marca el patró aquí són les tendències, i els joves les segueixen encara que la roba que portin sigui incòmoda o poc afavoridora.”

Drago Tèxtil, S.L., produeix dues col·leccions cada temporada, que consten d’uns 400 models. Aquesta gran producció és deguda a la diversitat de mercats on ven l’empresa. “Una col·lecció comença a distribuir-se a les Illes Canàries i acaba, per exemple, a Sibèria; per tant, intentem que hi hagi molta variació. Som conscients que la gent, quan es vesteix, ho fa per trobar-se bé amb si mateixa, sigui de la manera que sigui. La roba fa que hom s’agradi quan es mira al mirall, que el seu físic es vegi realçat. Però això té molta relació amb el seu benestar emocional, ja que, si algú està a gust amb la seva aparença, n’augmenta la seguretat i la capacitat de relacionar-se amb els altres de manera fluida. El client, doncs, el que vol és que les peces que porti li quedin bé i alhora vagin d’acord amb la seva manera de ser i d’entendre el món.”

En l’àmbit tèxtil, les empreses es mouen en un ventall de tres línies: el disseny propi, la comercialització de peces d’altres col·leccions i la visita a fires. “En el camp del disseny propi, l’empresa disposa de dues marques que es comercialitzen per tot Europa, i de les quals fem dues col·leccions a l’any, amb una relació qualitat-preu molt competitiva. La principal, i més coneguda, és la col·lecció Kruebeck, roba de tipus casual dirigida a un públic molt jove i amb dissenys que segueixen les últimes tendències; l’altra, la col·lecció Deblasio, és roba d’home més clàssica que té com destinatari un ventall més ampli d’edats.”

El vessant dissenyador de l’entitat és molt important pel seu alt component creatiu i artístic. “A l’hora de fer un disseny tenim molt en compte que, tant en l’home com en la dona, influeix molt la imatge que té cadascú de si mateix i la que vol donar a la resta de gent del seu entorn. Hi ha qui, per anar a treballar s’ha de vestir d’una manera determinada, però durant el cap de setmana canvia totalment la seva imatge i és quan realment es posa aquella roba amb la qual se sent identificat. De fet, la roba que es porta en el temps de lleure és la que defineix la manera de ser de la persona, perquè la roba de la feina és més o menys imposada.”

Les col·leccions generades per l’entitat tenen un estil propi dins les tendències de cada moment. “Veure que, gràcies a les nostres idees, hi ha gent que està canviant d’imatge és un orgull, perquè t’adones que la feina que estàs fent té una incidència real en la societat. Hem de ser realistes, però, i no deixar-nos dur per l’eufòria. Moltes empreses cometen l’error de basar-se només en la popularitat d’una marca, una conjuntura que pot desaparèixer tan ràpidament com ha vingut. Cal treball sempre dur i col·lectivament. Una empresa no és una idea, un producte o una persona, sinó tot un equip de gent. És com una taula amb quatre potes molt clares: la part comercial, que és el motor; la part de logística, de compres i entregues; la part de gerència, que vigila que tot funcioni, i la part econòmica, que posa la benzina i que ha d’estar molt involucrada amb la comercial.”

La comoditat és un dels factors més importants a l’hora de crear una peça, perquè farà que la persona se la posi més vegades. “Això s’ha comprovat molt en la joventut; si fas una peça incòmoda, els nois i noies la porten durant un temps limitat, mentre dura la moda, però després ja no l’utilitzen mai més. En canvi, les peces còmodes es porten encara que ja no siguin d’última tendència, i són menys peribles, és a dir, no passen tan ràpidament de moda. Fer una peça còmoda és més difícil del que sembla, perquè sovint les modes marquen unes línies i unes exigències que costa compaginar amb la comoditat.”

Això no significa descuidar la bellesa del disseny. “El disseny ha d’agradar, tenir un bon estampat, que els colors encaixin. En la roba de carrer la incidència de la moda no es pot obviar, perquè la gent expressa amb la seva indumentària la seva manera de ser. Un dels objectius principals és agradar als altres, per tant la roba ha de seguir la moda i permetre al seu portador ser acceptat socialment. Nosaltres intentem que les nostres peces, tant les que creem nosaltres com les que adquirim, compleixin aquest objectiu, però sense oblidar la comoditat. Perquè sabem que una peça pot ser còmoda i moderna, encara que costi més de trobar o de confeccionar.”

El factor clau que ha fet créixer Drago Tèxtil, S.L., en el món de la venda de confecció és saber llegir què vol la gent. “Això només s’aconsegueix posant-se al seu lloc i entenent quines són les seves preferències per triar la roba. Les persones busquen sentir-se còmodes amb la seva imatge i alhora agradar els altres. Quan s’aconsegueix aquest objectiu la persona està millor amb si mateixa i la seva autoestima millora en gran mesura.”