Srs. Jaume Vidal i Assumpta Puig
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Jaume Vidal i Assumpta Puig

LA PLAÇA