Srs. Josep Maria Casanova i Julio Agulló
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Josep Maria Casanova i Julio Agulló

EL PORTAL