Srs. Joan Guimerà i Joan Guimerà fill
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Joan Guimerà i Joan Guimerà fill

L’ESQUIROL