Srs. Benito León, Fernando Vázquez, Sònia Baró i Alfons Garcia
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Benito León, Fernando Vázquez, Sònia Baró i Alfons Garcia

CAN JONC