Srs. Josep Maria i Pep Cullell
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Josep Maria i Pep Cullell

CAN XABANET