Sr. Joan Jeremías i Torruella
Sr. Joan Jeremías i Torruella
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

JOAN JEREMÍAS I TORRUELLA

Torruella Assessors

Text del 22-10-2013

L’economista i auditor que avui encapçala un despatx familiar pel qual han passat tres generacions d’assessors sap que l’economia és una ciència social que té molt a veure amb números però també amb il·lusió, component intangible que és motor de tota societat. Per experiència, recomana els empresaris ser independents respecte als bancs i cercar noves aliances; i és que si una cosa demostra diàriament el poble català és el seu esperit col·laborador, altruista, dinàmic i emprenedor.

 Una ferma i àmplia nissaga de gestors, consultors i assessors

Som una empresa familiar integrada per tres socis economistes: els meus dos fills i jo. L’arrel del negoci, però, l’hem de cercar dues generacions enrere; va ser el meu avi, cinquè gestor de Barcelona en antiguitat, qui va posar la primera pedra. El va continuar el meu tiet, també gestor. Després d’acabar els estudis generals, vaig decidir matricular-me a la Facultat d’Econòmiques i, mentre cursava els estudis, ajudava el meu avi en el seu despatx, centrat en el petit comerç. Tanmateix, a mi m’interessava més el sector de les societats, i per això vaig muntar amb dos socis un despatx especialitzat en aquest àmbit. Més endavant vaig obrir-ne un altre dedicat a l’assessorament fiscal i a les auditories. Es comunicava amb el despatx de la meva cosina, que havia continuat l’activitat de l’avi, i que me’l traspassà quan va prendre la decisió de jubilar-se.

Servei integral a empreses i particulars en àrees de tributació, comptabilitat i assessorament

Actualment som un despatx d’economistes que ofereix un servei integral a empreses i particulars en àrees de tributació, comptabilitat i assessorament empresarial. No som gestors: la gestió ve com a conseqüència de l’assessorament previ; la nostra tasca principal és preveure els esdeveniments que poden afectar cada empresa, i recomanem possibles sortides, actuacions o noves àrees de negoci, per exemple. Procurem oferir un tracte proper i personalitzat, i ens anticipem a les novetats que afecten cada client.

Optimització de recursos

Gràcies a una optimització dels nostres recursos, no hem disminuït el nombre de clients els darrers anys; ben al contrari, hem aconseguit millorar la qualitat dels serveis que oferim sense incrementar els preus. Hem invertit en formació dels economistes i en eines informàtiques que ens permetin dedicar més temps a assessorar, tot guanyant-lo en gestionar amb més rapidesa.

Oferta formativa per a professionals en actiu

Hem desenvolupat una oferta de formació centrada en la comptabilitat i les anàlisis financeres i adreçada als directius, que no són especialistes en aquestes àrees però que les han de conèixer per tal de prendre les decisions més adients. És important que aprenguin a llegir adequadament un balanç i que entenguin que no és tan rellevant la quantitat que guanyen com la manera de guanyar-la, o que, si no es vol caure en mans de tercers, és millor no créixer molt de pressa. Malgrat els efectes de la crisi, el nostre departament de formació ha continuat mantenint la seva activitat; seguim omplint els cursos amb directius que volen aprendre o aprofundir en els coneixements sobre temes comptables o financers. A més, es tracta d’un alumnat molt agraït, perquè no són joves alumnes que han de completar l’expedient, sinó professionals en actiu que solen invertir temps i diners en aquesta formació, i l’aprofiten al màxim.

Elements tangibles i intangibles en l’economia

L’economia és una ciència social; com a ciència, estudia elements tangibles, que són les dades, els números, però també té a veure amb aspectes no tan tangibles, que no es poden quantificar i que estan lligats a la il·lusió, un sentiment potent que molts cops funciona com a motor generador. Per mi, els intangibles tenen molt de valor. Entre els nostres clients hi ha algunes farmàcies, i sempre els dic que allò que aprecia la gent, més que el medicament que compren, és el servei que el farmacèutic els ofereix, aquell consell expert i per al qual no s’ha de pagar. L’atenció personal és un dels valors màxims. 

El més important, i alhora el més difícil, no és resoldre el problema d’una entitat, sinó detectar-lo

Per tal de conèixer la problemàtica que pateix una empresa, sovint cal ser capaç de posar-se les sabates i el vestit del mecànic que treballa dins del taller i passar un temps amb ell. Amb una única i ràpida consultoria no es detecten les mancances d’un negoci, perquè el més important, i alhora el més difícil, no és resoldre el problema sinó detectar-lo. Si no encertem quin és el problema, la solució que proposarem mai no serà la idònia.

No és ètic auditar i assessorar una mateixa realitat comptable

Un auditor hauria de limitar-se a la seva funció, no hauria d’actuar com a assessor, perquè considero que sempre ha de prevaler la independència d’opinions. En aquest sentit, la comunitat europea ha fet una directiva per limitar aquesta àrea, i així s’impedirà que els auditors també realitzin l’assessorament tributari de les companyies. Malgrat que les grans auditores s’oposen a aquesta normativa, el cert és que no és ètic que la mateixa empresa que audita uns estats financers també es responsabilitzi de l’assessoria fiscal.

Recomanem sempre elaborar un pla d’empresa

El dirigent d’una pime sol gestionar el negoci d’una manera intuïtiva; la nostra responsabilitat és fer-li veure que ha de reflexionar i estudiar totes les possibilitats abans de prendre qualsevol decisió. De fet, a tots els nostres clients, i principalment als nous, els recomanem elaborar un pla d’empresa. Això obliga l’empresari a examinar en profunditat la seva idea de negoci i a analitzar diferents aspectes com el mercat al qual es dirigeix, la competència amb la qual es trobarà, el capital que disposa o les possibles inversions. També ha de poder comptar amb una estratègia alternativa en cas que la seva idea no funcioni; ha de dissenyar uns objectius a curt i mig termini, i revisar-los constantment. Aquest plantejament pot arribar a coartar l’empresari, però la nostra intenció no és disminuir la seva llibertat d’acció, sinó que pretenem que sigui conseqüent amb les seves decisions i que sàpiga reaccionar a temps. Quan estàs al capdavant d’un negoci has de ser capaç de prendre decisions també en moments crítics.

Establir aliances, millor que recórrer al crèdit bancari

Davant les dificultats actuals de manca de crèdit, els empresaris del país haurien de perdre la por a cercar socis i establir noves aliances. Moltes grans empreses, com Hewlett Packard, s’han constituït sense l’ajuda de les entitats financeres; ben al contrari, han crescut a poc a poc, amb solidesa, i en funció de les seves possibilitats. Si es vol engrandir el negoci en poc temps, s’acabarà depenent dels bancs i treballant per a ells. En una conferència, la família Tous explicava que havien viscut una progressió del negoci i que havien arribat a tenir molts punts de venda per tot el món. Van voler augmentar la seva influència tot entrant al mercat nord-americà a través de Nova York, però els gustos d’aquells consumidors no coincidien amb el seu estil. Per sortir-se’n van haver de demanar crèdit a les entitats bancàries, i ho recordaven com una època dura. Més endavant ho van tornar a provar des de Miami, i aleshores sí que ho van aconseguir. A la conferència van afirmar que un percentatge dels ingressos dels seus 800 punts de venda, repartits a tot el món, són enviats diàriament a la seu de Manresa. Això els dóna molta força enfront dels bancs. Des d’aleshores sempre han procurat mantenir les entitats bancàries al darrere, mai al davant.

L’elevat frau fiscal espanyol és en part conseqüència d’una tributació massa elevada

La petita empresa està sostenint una fiscalitat més alta que les grans companyies en comparació amb el seu volum de guanys. El frau és en part conseqüència d’una tributació massa elevada. A més, a Espanya necessitem una reforma fiscal que simplifiqui la normativa. A Catalunya, actualment es pensa en estructures d’Estat i es contempla aquesta possibilitat, i es busca, per tant, un model més semblant a l’holandès que a l’espanyol.

La bena abans que la ferida

Els catalans tenim dret a decidir, però sembla que el Govern central no ens ho deixa fer: posen la bena abans que hi hagi ferida. Potser pensen que hi tenen molt a perdre. Crec que els governants haurien d’oferir la possibilitat que la gent opinés i, en funció del resultat, s’haurien de reunir i pactar una solució que no perjudiqués ningú. Si no són capaços de fer-ho, el millor per a tots seria canviar de mandataris. D’altra banda, i si bé al petit empresari no li afectaria la proclamació de la independència, perquè els seus clients queden en l’àmbit local, en canvi, les empreses que tenen mercat sobretot a la resta d’Espanya, sí que es poden veure afectades. Personalment, estic molt tranquil. Durant el darrer any, les inversions majors d’empreses estrangeres a Espanya s’han efectuat a Catalunya. A l’exterior, els catalans sovint som qualificats com els “alemanys d’Espanya”, perquè som responsables i treballadors i gaudim de bona imatge. A més, com a societat tenim un gran esperit d’esforç, i som capaços de tirar endavant moltes associacions i entitats de manera altruista.

Som el que som gràcies a les persones que ens acompanyen

Ningú no hauria d’oblidar que cal agrair les nostres fites a les persones que ens acompanyen en el nostre camí. El despatx ha crescut gràcies a la feina ben feta de tot el nostre equip; i és que hi ha gent que treballa amb nosaltres des de fa 25 anys. Igualment, també haig d’agrair a la meva família els valors que m’ha sabut transmetre: als meus pares, pel seu sentit del deure, i al meu avi, pel seu gran exemple.