Sr. Joan Obiols
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sr. Joan Obiols

OBIOLS