Srs. Laura Forn i Oliver Verdaguer
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Laura Forn i Oliver Verdaguer

CAN BORRELL