Sr. Joan Palé Llistuella
Sr. Joan Palé Llistuella
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

JOAN PALÉ I LLISTUELLA

QUALITY ASSESSMENT ENTERPRISES

Text del 28-05-13

Aquest enginyer i consultor especialitzat en tecnologia organitzativa afirma que estem davant d’un nou paradigma que exigeix capacitat d’adaptació per sobreviure, raó per la qual ajuda les empreses a racionalitzar el seu funcionament i advoca per canvis en el sistema polític de llistes tancades i bloquejades i en el sistema de pensions vigents.

Una formació tant pràctica com teòrica                                                                          

Com de jove no entenia la utilitat d’adquirir coneixements teòrics i, en canvi, m’agradaven més les tasques manipulatives, sobretot les relacionades amb les màquines amb moviment propi, el meu pare considerà que el més convenient era que iniciés l’aprenentatge d’algun ofici i vaig començar a formar-me com aprenent en el taller de una gran empresa, mentre a les tardes assistia a l’Escola Industrial. Durant els anys d’instrucció del primer i el segon cicle de Formació Professional vaig alternar la preparació pràctica al taller amb la teòrica a les aules, que em va començar a interessar com a base necessària per entendre el que passava al taller. En veure la veritable utilitat dels coneixements teòrics, vaig començar a sobresortir en els estudis. I, en acabar la formació professional, vaig estudiar una enginyeria tècnica.

Homenatge a la generació d’emprenedors de la postguerra

El meu pare no va pertànyer a l’anomenada “Quinta del biberó”, però nasqué tot just un any després, de manera que les seves expectatives vitals es van veure truncades per la cruesa de la postguerra, cosa que incidí molt negativament en la seva formació i, de retruc, en la gestió de l’empresa que havia fundat, la grandària de la qual no fou capaç de gestionar per manca de preparació empresarial. Voldria aprofitar aquestes línies per retre-li homenatge: avui dia, tot i estar immersos en una dura recessió econòmica, les nostres companyies s’expandeixen i exporten els seus productes arreu, fet impensable sense el sacrifici i treball constants de la generació d’emprenedors de la postguerra.

Passos fins a l’arribada al món de la consultoria d’organització

Després de graduar-me, em vaig incorporar a una empresa local molt gran com a cap de la oficina tècnica. Era una tasca idònia per iniciar la meva trajectòria professional, ja que coneixia el taller i congeniava amb la seva gent i això em permetia posar en marxa les meves idees. Posteriorment, una multinacional em contractà com a coordinador de producció, més tard adjunt a la direcció tècnica i, finalment, director de l’àrea industrial. Durant aquesta etapa em vaig adonar de la necessitat d’ampliar els meus coneixements en gestió de les organitzacions i en economia, a fi i efecte de impulsar adequadament les activitats de l’empresa on treballava. Aquesta nova faceta de la meva feina m’agradà tant que vaig començar a treballar en una consultora especialitzada en organització, on, bàsicament, ajudàvem a les grans corporacions industrials.

Inici de l’aventura en solitari

El 1995, després de cinc anys treballant en la consultora, vaig decidir fundar la meva pròpia empresa. Fascinant per la manera de gestionar la qualitat del món nipó, em vaig especialitzar en la consultoria de sistemes de gestió de la qualitat, que no és altra cosa que una manera específica d’organitzar-se.

Especialitzats en l’atenció a grans corporacions

Avui dia Qualitity Assessment Enterprises és una consultora especialitzada en tecnologia organitzativa. Es tracta d’una consultoria dedicada al disseny i la implantació de sistemes de gestió, bé siguin sistemes de la qualitat, sistemes mediambientals o planificació estratègica. L’empresa, posteriorment, va incorporar tres socis més, tot i que jo en sóc el majoritari. A més, n’he assumit la direcció. Amb un equip de 21 professionals –quinze dels quals treballen amb dedicació total–, responem a les necessitats d’uns 700 clients fixos, corresponents a tot tipus de companyies (petites, mitjanes, multinacionals…). De totes maneres, amb el temps, i sense tenir aquesta pretensió, comptem entre els nostres clients amb grans corporacions multinacionals, inclosa alguna de japonesa. Treballem a tot el territori nacional, disposem d’una oficina a Argentina i tenim relació amb dos grups internacionals ubicats al Regne Unit, a través dels quals estem presents a multitud de països, com els Estats Units, Canadà, Itàlia…

Gestió, sistemes de la qualitat i sistemes mediambientals

La nostra organització dóna resposta a qualsevol necessitat que, sobre les àrees de gestió, de sistemes de la qualitat i de sistemes medi ambientals, tingui una societat. Quant al primer tema esmentat, ens encarreguem de la implantació de procediments generals per tal de gestionar adequadament les empreses. Pel que fa a sistemes de la qualitat, els inserim en la cultura de l’empresa, convertint la qualitat en un arma estratègica de primera fila, la qual cosa possibilita augments de competitivitat impensables. I en relació amb al medi ambient, dissenyem i implantem sistemes per minimitzar l’impacte mediambiental de l’activitat empresarial i portem a terme les accions formatives necessàries.

Superposició de normatives mediambientals que dificulta la tasca empresarial

L’existència de legislació municipal, autonòmica, nacional i europea en matèria mediambiental dificulta el funcionament empresarial. Convindria homogeneïtzar la legislació per facilitar la tasca de les companyies i, amb l’objectiu d’afavorir les activitats de les empreses, simplificar i agilitzar els tràmits burocràtics relacionats.

I assessorem en planificació estratègica

El compromís amb els nostres clients ens ha portat a desenvolupar una àrea específica per a l’assessorament en l’àmbit de la planificació estratègica i de la direcció de les organitzacions. Per aquesta raó, els oferim servei en el disseny i la implementació de la planificació estratègica, en els plans de negoci i en la responsabilitat social corporativa.

Dos vessants en tota situació empresarial: l’humà i el científic

Els consultors som professionals del canvi que contribuïm a optimitzar el funcionament de les empreses. La feina d’un assessor sempre ha d’aportar un valor afegit perceptible i contrastable, ja que els clients compren resultats i no pas plantejaments teòrics. I no podem oblidar que en tota situació empresarial de crisi, com ara, hi ha dos vessants: l’humà, dur emocionalment; i el científic, fred i asèptic. Cal conèixer els dos aspectes per a prendre decisions a partir de les dades científiques però empatitzant amb l’angoixa del client.

Cal implicar-se en la societat civil

Implicar-se en la societat civil és essencial per dues raons: com a gest solidari pel llegat rebut de les generacions anteriors i com a via per a millorar la societat. Implicar-se no significa necessàriament participar en la vida política, però sí en activitats cíviques. En el meu cas, vaig començar integrant un grup d’esplai; posteriorment, amb un grup d’amics, vam fundar un club esportiu i he estat regidor de l’Ajuntament de Granollers, membre del Consell Econòmic i Social de Granollers, de la junta directiva de la Cambra de Comerç de la Delegació del Vallès Oriental, i membre de la junta directiva de la Unió Empresarial Intersectorial.

No sobreviuran les empreses més potents sinó les que tinguin més capacitat d’adaptació

La crisi ha estat un canvi de paradigma accelerat que ha portat a la fallida a moltes companyies. No sobreviuran les empreses més fortes sinó les que tinguin més capacitat d’autocrítica i siguin més dinàmiques i flexibles. La clau és adaptar-se a la nova realitat i poder-nos projectar cap al futur. Pensem que en una crisis per endeutament com l’actual no es poden superar els esculls immediatament perquè no tindrem liquiditat fins que no s’amortitzi el deute. Per això cal que siguem pacients, però actius i socialment responsables; plantejar-nos quina pot ser la nostra contribució per revertir la situació i abocar-nos-hi.

El col·lapse del sistema bancari espanyol

Les empreses estan patint falta de crèdit per la negligència gestora de les caixes, administrades per càrrecs polítics i no per professionals durant l’època de la bombolla, i que han col·lapsat el sistema bancari espanyol. També perquè estan destinant les partides de crèdit al finançament del dèficit públic i perquè en aquesta època d’incertesa costa molt trobar nous projectes veritablement viables. L’ofici de banquer no és gens fàcil ara mateix, i és objectivament justificable que les entitats demanin garanties en la concessió d’un préstec, i que es denegui si no es compleixen els requisits. 

Necessitat d’un canvi del sistema polític i del sistema de pensions

Caldria modificar l’actual sistema polític de llistes tancades i bloquejades, a fi i efecte que els polítics electes responguin davant dels seus electors i no pas davant de les direccions dels partits que els han posat a les llistes. També caldria modificar el sistema de pensions i optar per fer plans personalitzats en els quals les aportacions individuals determinessin la quantitat final de la pensió cobrada, perquè no és just ni equitatiu que la remuneració percebuda depengui de les aportacions dels altres cotitzants.