Sr. Joan Ponsdomènech i Flores
Sr. Joan Ponsdomènech i Flores
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

JOAN PONSDOMÈNECH I FLORES

Naiara Intimitats

Text del 18-01-14

L’intens patriotisme d’aquest empresari tèxtil, que distribueix les seves peces de roba íntima femenina per tota la Península, destaca en un testimoni en què també es palesa, d’una banda, la defensa de valors clàssics com l’ètica, l’esforç i l’austeritat, i, d’una altra, la crítica al comportament tant de la banca, que ha girat l’esquena a l’empresariat quan més la necessitava, com dels polítics, que no han sabut donar una resposta adient per sortir de la crisi.

Empresa de robar interior femenina que ja va afrontar una altra crisi

Naiara Intimitats es dedica a la fabricació de roba interior femenina. L’entitat, vaig crear-la l’any 1996, quan vaig decidir desvincular-me de l’empresa familiar en què treballava per fundar la meva pròpia companyia. La denominació de “Naiara” fou en honor a la meva filla, tenint en compte, a més, els valors eufònics d’aquest antropònim. Al començament ens decantàrem per confeccionar calcetes de venda en mercats, però la crisi del sector, provocada per la importació massiva de tèxtil asiàtic, determinà que modifiquéssim l’orientació de la companyia i que optéssim per la creació de peces de qualitat molt competitives. Igualment, per contrarestar la caiguda de les vendes, vam iniciar l’expansió cap a la resta de la Península.

Implicació familiar

Naiara Intimitats sempre ha estat un negoci familiar bastit sobre els valors de la responsabilitat, la prudència i la confiança en el tracte amb el client; aquesta fou la idea des de la qual vam arrencar el projecte juntament amb la meva esposa, Teresa Giner, que abandonà la seva tasca vocacional com a mestra de llar d’infants per involucrar-se en l’empresa des del primer dia. Ella ha estat un gran suport professional i sobretot una fantàstica companya durant els nostres trenta dos anys de matrimoni. Posteriorment, s’incorporà a la companyia el meu fill, Joan Marc, responsable de l’àrea comercial, i en els últims anys ho ha fet la Naiara, tot i que la seva veritable vocació és l’ensenyament.

Una afortunada idea comercial

Per motius personals, Joan Marc començà a viatjar setmanalment al sud de la Península, i va decidir que aprofitaria els desplaçaments per donar a conèixer el nostre catàleg. D’aquesta manera va ser com s’inicià l’expansió dels nostres productes i com aconseguírem que la marca Naiara s’associés amb la llenceria de qualitat a tot l’Estat espanyol.

Qualitat, competitivitat i servei

A banda de la fantàstica tasca comercial realitzada pel meu fill i de la gran competitivitat d’un catàleg basat en la varietat –unes vuitanta referències– i en la bona relació qualitat-preu, considero que una part important del nostre èxit rau en el servei que oferim. I és que no som simplement una empresa tèxtil que confecciona i ven peces, sinó que també satisfem acuradament i ràpidament les necessitats dels clients, la qual cosa ens obliga a disposar de prou existències per respondre a les comandes amb agilitat.

La marca com a eina de fidelització

Tots els nostres articles es distribueixen amb la marca Naiara: considerem que la consolidació d’un producte consisteix a fidelitzar els usuaris a través de l’associació entre el nom (la marca) del article en qüestió i la idea de qualitat. En aquest sentit, també és essencial una distribució adient; nosaltres treballem principalment amb majoristes de productes de llenceria. 

Externalitzar com més processos, millor

El nostre equip humà està format per vuit persones, que s’encarreguen, a més del vessant comercial i administratiu, del disseny, el patronatge i el tallat de les peces. La confecció, en canvi, es deriva a tallers externs. Aquesta és la fórmula de treball habitual en el sector tèxtil, perquè les múltiples crisis patides han fet evident que l’única via de controlar de manera acurada el cost individual de les peces, així com d’adaptar les despeses als beneficis, és externalitzar tants processos com sigui possible.

Treballant en la internacionalització

Vam decidir especialitzar-nos exclusivament en la confecció de calcetes per poder donar una resposta més acurada a les demandes del sector, ja que la necessària varietat del catàleg, dels colors i de les talles complica la producció i la logística. Alhora, treballem, cada vegada més, amb un esperit expansiu internacional. Des del 1997 i fins a l’any 2000 gaudírem d’un espai en el mercat francès, i la nostra firma va arribar a ser prou coneguda en la zona de París, però la crisi va interrompre aquesta incursió. Ara estem treballant per introduir-nos un altre cop a França i per establir presència a Itàlia. 

Fórmula per a la captació de nous clients

El procés per contactar i establir relacions comercials és llarg i es basa en la intuïció i en la confiança. La primera és necessària a l’hora d’escollir els establiments més adients per difondre els articles, i la segona és indispensable per establir lligams comercials estables. En els nostres contactes amb possibles clients, sempre emprem la metodologia següent: realitzem una primera visita en la qual, després de presentar els nostres productes, deixem un mostrari general i una llista de preus. Temps després es fa un segon contacte, i lliurem mostraris personalitzats perquè els comercials de la distribuïdora els difonguin. Un cop s’hagi realitzat la primera comanda, el boca-orella de les noves usuàries jugarà al nostre favor.

Reduir la implicació de la banca en les empreses

Les principals conseqüències de la recessió han estat l’augment dels impagaments i la manca de finançament bancari. Ambdues circumstàncies han provocat el tancament d’empreses sòlides que en una altra conjuntura podrien haver continuat creant llocs de treball i riquesa per al gruix de la societat. En tot cas, l’actuació insolidària del sector bancari ha posat de manifest la necessitat d’operar a partir de l’autofinançament i de minimitzar la implicació empresarial de les entitats financeres, ja que s’ha demostrat que la banca és un soci poc fiable que abandonarà el projecte quan es presenti qualsevol dificultat.

Claus per assolir un projecte empresarial sostenible

La consolidació i la expansió de les companyies sempre es produeix a llarg termini perquè els resultats sostenibles depenen de la implicació, l’esforç i la constància, així com del grau de confiança mútua assolit amb els proveïdors i els clients. D’altra banda, la capacitat i agilitat per superar obstacles ha de formar part de l’esperit empresarial. Nosaltres vam superar la crisi de la importació asiàtica, i durant l’actual recessió hem entès la necessitat de diversificar la tipologia i la procedència dels clients per fer front a les possibles contingències del mercat. I ara assumim el repte d’anar-nos adaptant a la irrupció de la venda telemàtica.

Estat del benestar i pressió fiscal

Fins fa pocs anys estàvem gaudint d’un Estat del benestar que no podíem sufragar amb els ingressos ordinaris. En conseqüència, és necessari que siguem conscients que en els pressupostos nacionals, igual que en les economies domèstiques, s’han d’ajustar els ingressos i les despeses. En aquesta línia, hauríem de decidir si és necessari reduir la despesa que suposa mantenir un Estat del benestar com l’actual –considerant que països més desenvolupats tenen una cobertura de serveis sociosanitaris menor–, o si cal incrementar els ingressos estatals a còpia d’augmentar la pressió tributària. Personalment, aquesta segona opció em sembla inviable, atesa l’elevada fiscalitat que ja pateixen els treballadors i els empresaris de l’Estat espanyol.

Pèrdua de prestigi de la marca Espanya

El malbaratament dels fons públics durant els anys de bonança, el continuisme polític –amb la implicació de les mateixes famílies en la vida pública des de fa dècades– i la cultura del pelotazo, que es prestigià socialment durant els anys d’aparent creixement econòmic, han perjudicat greument la imatge exterior d’Espanya. La mala gestió, la falta de visió de les classes política i financera espanyoles han fet que la marca Espanya hagi perdut molt valor a ulls dels mercats i dels agents internacionals. En aquest sentit, quan vam fundar Naiara Intimitats etiquetàvem les peces amb el simbòlic “fet a Catalunya”, però la nostra expansió condicionà el canvi cap al distintiu made in Spain. Ara, atesa la mala imatge que actualment té aquesta denominació, ens plantegem utilitzar la fórmula made in Barcelona, tot aprofitant el prestigi internacional de la capital catalana.

La dinàmica socioeconòmica de l’Estat espanyol ens afecta negativament

Tinc fe en una Catalunya independent, no només per qüestions identitàries, sinó perquè crec que la dinàmica i la tendència socioeconòmiques de l’Estat espanyol ens afecten negativament. Catalunya és un país amb un gran esperit comercial, una terra d’emprenedoria, compromís i responsabilitat; però aquests valors, per desgràcia, no són preponderants a la resta de la Península.

Que Catalunya fos independent materialitzaria un dels meus grans somnis

Amb l’assoliment de la independència, probablement es reduirà la quota de mercat espanyol, però els empresaris sabrem buscar mercats alternatius que compensin aquestes pèrdues inicials. Tanmateix, passats uns anys, s’assolirà una situació d’equilibri en què es restabliran les relacions comercials, beneficioses per a ambdós Estats. Personalment, els reptes mai no m’han fet por, i considero que els principis personals i l’estima pel propi país s’haurien d’anteposar al simple guany econòmic, de manera que no m’importa assumir una pèrdua de beneficis. Vull treballar i viure en plenitud; la possibilitat que Catalunya esdevingués un Estat independent materialitzaria un dels meus grans somnis.