Srs. Joan Pont i Josep Ramon Esturo
Fotografia: Àngel Font
TH, 9è VOLUM. Auditors, consultors i fiscalistes

Srs. Joan Pont i Josep Ramon Esturo

TÉCNICOS ECONOMISTAS ASESORES SA