Sr.Joan Ramón Petit i Martells
Sr.Joan Ramón Petit i Martells
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

JOAN RAMON PETIT I MARTELLS

QUALITA SOLUTIONS & CONSULTING

Text del 23-04-13

La palesa necessitat de les empreses d’optimitzar els seus processos en temps de recessió és l’eix temàtic del testimoni d’aquest empresari al capdavant d’una consultoria informàtica de gestió empresarial; una tasca que li ha demostrat que és l’eficiència allò que determina l’èxit de qualsevol projecte. Per tant, els nostres governants haurien de tendir cap a ella, estimulant la creació de llocs de treball mitjançant ajuts temporals per a les entitats que donen feina. 

Projecte propi d’assessorament informàtic empresarial

Compaginant-los amb els meus estudis en Ciències Empresarials, vaig desenvolupar els meus primers anys de trajectòria professional com a director de crèdits de la multinacional Grundig. Com que el meu tarannà m’allunyava d’aquella dedicació, perquè m’agrada participar en totes àrees de gestió de la companyia, vaig començar a col·laborar amb IBM Global Services com a consultor financer, on m’encarregava de les implementacions d’ERP. Així vaig aprofundir els meus coneixements sobre diversos programaris que ajudaven a incrementar l’eficiència de les companyies. De seguida em va semblar molt interessant el món de millores empresarials que comporta la utilització d’una bona eina informàtica; i vaig desenvolupar les tasques de director de projectes d’implementacions de software de gestió i de director de serveis de l’empresa Oportuna. Passat un temps vaig decidir crear el meu propi projecte d’assessorament informàtic empresarial perquè em vaig adonar que, quan treballes per compte de tercers, el teu creixement professional queda limitat a l’entitat privada en què fas la feina.

Adaptar i implantar programes de gestió i control

El 2005 vaig fundar juntament amb altres quatre socis (Margie Cabanas, Elisenda Canet, Jordi Torrent i Marc Solà) Qualita Solutions & Consulting, una empresa de consultoria informàtica que implementa i distribueix aplicacions de gestió de fabricants de primer nivell mundial. La nostra funció és augmentar l’eficiència de les corporacions a partir d’adaptar i implementar programes de gestió estàndard que permetin agilitzar i, alhora incrementar, l’eficiència i el control de tots els processos de la companyia.

Vinculació amb Oracle

En els projectes desenvolupats per Qualita fem servir majoritàriament el software de la multinacional Oracle –líder del sector i de la qual en som partners gold– ja que la seva fortalesa permet aportar solucions eficients de primer nivell, assegurant la inversió realitzada pels nostres clients. 

Entitats d’estructura mitjana

La major part de la nostra activitat comercial s’orienta a companyies d’estructura mitjana pertanyents a tots els sectors econòmics –farmacèutic, químic, tèxtil, alimentari, de serveis, industrials, etc.–, amb un volum de facturació anual que va dels 15 als 400 milions d’euros. Encara que el nostre projecte i la nostra eficiència són exportables a tot el món –de fet ja hem actuat a diversos països d’Europa i d’Iberoamèrica–, ara per ara ens hem centrat a atendre les necessitats de les empreses de l’Estat espanyol.

Ens adaptem a les necessitats específiques dels nostres clients

El valor afegit de la nostra entitat és la capacitat d’adaptar-se a les necessitats específiques i variables de cada empresa a partir del software d’Oracle. Donada la implicació i necessitat d’entendre i proposar millores en els models organitzatius dels nostres clients, la materialització dels projectes més complexos pot trigar entre 8 i 12 mesos. En el cas de societats més petites i amb menys capacitat d’inversió, es poden assolir solucions més estandaritzades que tenen un cost econòmic més ajustat. Un cop implantada la versió, l’empresa client decideix si s’acull a un manteniment que li permetrà accedir automàticament a les actualitzacions del sistema. Per això, la nostra funció no és actualitzar els programes, sinó readaptar les eines de gestió existents a les noves necessitats empresarials dels clients.

Empatia, excel·lència i esperit col·laboratiu

Desitgem esdevenir col·laboradors permanents de les societats clients i no simples proveïdors de solucions informàtiques; per això la nostra tasca parteix sempre de l’empatia, per tal d’entendre les demandes i expectatives de les corporacions, i poder, en alguns casos, avançar-nos a la definició de noves necessitats que donin suport al seu creixement. Es treballa des de l’excel·lència i l’esperit col·laboratiu per tal d’aportar solucions consensuades i que, un cop finalitzada la nostra tasca d’implantació, propiciïn l’autonomia gestora d’aquestes eines informàtiques.

La implicació del nostre equip humà

Allò que veritablement distingeix la nostra consultoria informàtica de les altres empreses del sector és la passió i implicació dels professionals en cadascun dels projectes. El nostre equip humà és conscient de la riquesa humana i laboral que suposa conèixer les característiques, problemàtiques i formes de treball d’empreses de molts sectors heterogenis, però també del repte que implica comprendre cadascuna de les seves necessitats i donar-hi resposta a través de les diferents opcions de software.

Tasques executives i directives

Tot i que l’actualitat sóc el director general de la companyia i no participo directament en les tasques de consultoria (avui per avui la meva funció és defensar els interessos genèrics de la companyia a mitjà i llarg termini), m’agrada estar al dia de les novetats que ofereixen els fabricants, ja que això em permet explicar de forma acurada les noves prestacions o característiques dels productes que distribuïm. 

Un creixement controlat

L’actual conjuntura econòmica ha condicionat la reorientació de les actuacions de la companyia, de manera que hem hagut d’ajornar alguns projectes d’expansió més ambiciosos per centrar-nos en el manteniment dels nostres clients i el creixement controlat –entre dos i quatre anuals– dels nous projectes. Així mateix, ens esforcem dia a dia per fidelitzar el nostre equip humà, format per 30 professionals altament qualificats ­–bàsicament enginyers, economistes i informàtics– i amb l’experiència adequada per col·laborar en la implementació de les solucions més òptimes per als nostres clients.

El servei especialitzat és allò que hauria de fer competitiu un assessor

En els darrers temps s’ha comès l’error de basar la competència en el preu, la qual cosa, a la llarga, és perjudicial per a tots. La qualitat del servei és el que més afectada es veu per aquesta estratègia. Per això, considerem que els consultors han d’optar per especialitzar-se i potenciar aquells coneixements que realment aportin un valor afegit als clients.

No només vivim una crisi, sinó un canvi de conjuntura

La durada i les dimensions de la recessió actual no ens permeten parlar només de crisi, sinó d’un canvi de conjuntura. En aquest entorn, els empresaris estem obligats a adaptar-nos a aquest panorama a través de la diversificació i l’exportació. Cal no caure en el pessimisme i, sense obviar que la crisi ha afectat al conjunt de la societat, una part important del nostre teixit empresarial ha sabut aprofitar les oportunitats i créixer a través de noves iniciatives, empenta i esforç.

Eficiència igual a minimització dels costos empresarials

En un context de recessió econòmica, cal que les companyies prenguin consciència de la importància d’incrementar l’eficiència com a forma de minimitzar els costos i ampliar els seus nivells d’excel·lència; una mesura necessària que, a més, té una relació directa amb la nostra activitat. 

Europa està recuperant la seva indústria

Per a reactivar l’economia del país, cal analitzar i aprendre de les errades comeses. És fonamental recuperar l’economia productiva i treballar per a la reindustrialització d’Europa sense oblidar, òbviament, la importància dels sectors turisme i serveis. Avui la producció a països com la Xina és competitiva, entre d’altres coses, per les deficiències en els àmbits de protecció social i mediambiental. Quan aquests aspectes prenguin una major rellevància, hi haurà un reflex significatiu en els preus de la seva producció que, sumats als de transport, faran menys atractiu manufacturar tan lluny. La baixada de preus i la major flexibilitat dels nostres industrials estan fent possible la recuperació de la activitat industrial. 

Mesures governamentals necessàries per impulsar l’economia

Caldria que els diferents Executius facilitin la creació de llocs de treball a través de bonificacions, exempcions fiscals i de Seguretat Social veritables i efectives, encara que fossin de caràcter temporal. És imprescindible que les polítiques econòmiques propiciïn l’enfortiment de les empreses, únics agents socials que poden reactivar l’economia a través de la contractació.

Procés sobiranista català

Tot i que en els últims mesos es percep un increment del sentiment independentista en la població, al meu parer és més una reacció de rebuig que s’ha anat generant des de la manifestació del juliol del 2010, que el fruit d’una reflexió serena i basada en dades objectives. En moments com el que vivim ara és fonamental, més que mai, mantenir la sang freda i analitzar els avantatges i desavantatges d’una opció que pot perjudicar la inversió i els interessos econòmics del país. Els inversors i les corporacions persegueixen operar en contextos estables i segurs, fet que, barrejat amb les perspectives econòmiques actuals, incrementa encara més la necessitat de fomentar i exportar una imatge exterior d’estabilitat i d’unitat en la lluita contra la crisi econòmica i en la correcció de les desviacions socioeconòmiques que ens han portat a la situació actual. Això, però, no pot ser incompatible amb el fet que una societat, en el seu dret de decidir, acabi triant.