Sr. Joaquim Canillo i Castro
Sr. Joaquim Canillo i Castro
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

JOAQUIM CANILLO I CASTRO

DRAC GRUP EUROPE / GRUPO ALTEX

Text del 29-01-2014

El director general a Europa del Grupo Altex, corporació agro-industrial mexicana dedicada a l’exportació de productes agroindustrials que ha assolit una posició líder en apostar per la qualitat del producte i del servei, assenyala amb contundència que el principal problema que avui afecta Espanya és l’elevada taxa d’atur, que no es reduirà fins que no s’incentivi l’activitat empresarial, tot recuperant el crèdit bancari, facilitant la contractació i reactivant el consum intern. 

Grup de referència en el sector agroindustrial

Grupo Altex és una de les corporacions agro-industrials més importants d’origen mexicà; fa més de deu anys, apostà per ubicar a Barcelona la seva seu al continent europeu. Jo treballo a l’entitat des de fa uns nou anys, i en porto quatre en el càrrec de director general a la delegació d’Espanya. El president del nostre grup és el senyor Roberto Servitje Achutegui, empresari amb un carisma i una visió dels negocis excepcionals, que ha aconseguit que l’empresa esdevingui una de les companyies més importants a Mèxic. Actualment, el grup compta amb un total de 5.000 persones entre col·laboradors i treballadors. 

Els ulls de l’empresa a Europa i l’Orient Mitjà

Som els ulls de l’empresa a Europa. Això vol dir que la nostra oficina no només es configura com el braç comercial de la companyia en aquest continent –i, per proximitat, també en l’Orient Mitjà–, sinó que, a més, ens encarreguem de traslladar al grup quines són les tendències de mercat en els nostres territoris d’influència, les seves necessitats i les noves oportunitats de negoci. Hem aconseguit, en aquestes dues dècades, fer-nos un nom en el sector, que els nostres productes siguin molt ben valorats pels europeus. Partint de zero a Europa, avui ens hem fet amb una cartera de clients molt notable.

Clients arreu del món

Els nostres clients són empreses que requereixen de les nostres matèries primeres per oferir el seu producte final. Tenim plantes de producció per tot l’Estat mexicà, tant per fruites com per verdures congelades; elaborem també purés i concentrats de fruites, farines de panificació i blat, tonyina vermella… Som una empresa amb una visió totalment exportadora: abastim mercats com Europa, Orient mitjà, Àsia o els Estats Units. Pel que fa al mercat de tot Amèrica, Grupo Altex exporta el 30% del consum existent de bròquil congelat, cosa que el fa el productor més important a nivell mundial. Addicionalment, som el proveïdor més important en volum de farines per al mercat de Cuba. També donem servei a diferents indústries de la perfumeria d’arreu del món abastin-les d’olis essencials.

Eficiència i capacitat de resposta com a valors afegit del nostre servei

Si en aquests moments disposem d’una notable cartera de clients és perquè sempre hem cregut que hem d’oferir un valor afegit que ens diferenciï de la resta de companyies. En el nostre cas ens distingim per la nostra eficiència i capacitat de resposta: sempre estem pendents de les necessitats dels nostres clients actuals i compromesos amb els seus nous projectes. Per a nosaltres, el més important no és el benefici econòmic, sinó, sobretot, el nostre nivell de qualitat i l’adequació de la nostra estratègia. Així com hi ha empreses que només volen vendre a qualsevol preu, a nosaltres, en canvi, el que més ens interessa és assolir un nivell d’exigència que doni plena satisfacció als clients. Pensem que aquesta manera de fer pot propiciar que, finalment, un negoci acabi despuntant, ja que la nostra entitat esdevé així sinònim de qualitat, creativitat i serietat.

Busquem constantment noves solucions des del nostre Departament d`R+D+I

Precisament pels motius exposats, la nostra companyia disposa d’un departament d’R+D+I molt important. Si volem fidelitzar els clients, cal assolir la màxima qualitat de les nostres matèries primeres i trobar noves solucions per als interrogants que els nostres clients tenen en entorns complexos i canviants com l’actual. Si en aquest aspecte creatiu i innovador no haguéssim incidit des d’un primer moment, ara no tindríem la credibilitat que els nostres compradors ens han atorgat.

Planificació exhaustiva de les comandes per garantir-ne els terminis d’entrega

Per garantir, no només la qualitat dels nostres productes, sinó també dels nostres serveis, duem a terme una planificació exhaustiva de cadascun dels encàrrecs en cartera, tenint molt clara la capacitat de gestió de la nostra companyia i també que parlem de volums industrials que requereixen una gran coordinació amb les nostres plantes de producció, per tal d’abastir tots els nostres clients, situats a tots els continents.

Mèxic, un mercat molt atractiu per als empresaris espanyols

En època de crisi, és del tot necessari prendre decisions per poder sobreviure i créixer; avui internacionalitzar-se és clau si un empresa vol seguir amb la seva activitat. Per aquesta raó, crec que Mèxic és un mercat molt interessant per als empresaris catalans i espanyols. A banda de la facilitat idiomàtica, Mèxic disposa d’una economia i un creixement anual estables, amb uns nivells d’atur baixos, engloba un mercat potencial de més de 120 milions de persones i es configura com a porta d’accés a un altre mercat importantíssim: el d’Estats Units.

El sistema bancari determinarà la recuperació o esfondrament de la nostra economia

Un dels obstacles més importants que té Espanya a l’hora d’afrontar la crisi és l’absència de crèdit. Si el que es vol és que l’economia productiva es reactivi, les entitats financeres no tindran altre remei que propiciar que les nostres empreses tornin a disposar de capital per tirar endavant els seus projectes, a més d’assegurar que les famílies puguin tenir liquiditat per recuperar el consum intern. Per tant, finalment serà el sistema bancari el que determinarà que l’economia es recuperi o no.

Per reduir l’atur convindria flexibilitzar el mercat laboral

En aquests moments, quan els nivells d’atur són tan desorbitats, es fa necessària una major flexibilitat laboral per tal que les petites i mitjanes empreses –que són el teixit productiu a Espanya– tinguin més facilitats a l’hora de contractar. Al meu parer, una de les raons que pot explicar l’elevada taxa d’atur a Espanya rau en el fet que les “injeccions de capital” que es realitzaren en el seu moment van anar directament al sistema bancari espanyol, per a la seva recapitalització i sanejament, una mesura que pot haver estat coherent. Tanmateix, aquesta “injecció financera” hauria d’haver arribat també a empreses i famílies, però no ha estat així. 

A la crisi financera s’hi afegí en el nostre Estat l’esclat de la bombolla immobiliària

Penso que l’esclat de la bombolla immobiliària té un efecte transcendental en la gran crisi que afecta a Espanya a partir del 2008, i que avui arrossega un índex del 25% d’atur, totalment insostenible. La crisi també va afectar a altres països de la UE, però ara la majoria d’ells (tret dels països del sud d’Europa) s’estan recuperant a poc a poc. Al meu parer, considero que les mesures i retallades que avui s’estan aplicant a Espanya han arribat massa tard; això no vol dir que ens haguessin salvat de la crisi si s’haguessin pres abans, però l’impacte hauria estat més progressiu i suau.

Una Unió Europea de dues velocitats

Hi ha una gran disparitat de situacions, i no sols econòmiques, dins de la UE. Només cal posar un exemple il·lustrador: la taxa d’atur a Alemanya és del 6%; a Holanda, del 7%, i a França, del 11%, mentre que a Espanya és del 25%. A més, els índexs d’endeutament d’Espanya son altíssims, tant pel que fa al deute públic de l’Estat com a les economies familiars; i s’ha de tenir en compte que aquest deute cal tornar-lo, i amb interessos. Això implica una càrrega massa pesada. No és estrany, per tant, que la UE estigui avui dominada per països amb desenvolupaments econòmics més sòlids, com Alemanya.

Els països del nord d’Europa miren de vetllar per la salut econòmica dels del sud

Per culpa de predicar l’austeritat, la pujada dels impostos i la retallada dels serveis socials, els països nord-europeus, i sobretot Alemanya, tenen molt mala premsa al nostre Estat. Però pensem que aquesta tendència a la contenció la defensen amb la intenció de recuperar l’economia dels països del sud. Els nostres veïns s’impliquen en la nostra realitat, volen evitar que una economia tant important com l’espanyola s’estavelli definitivament. I en aquesta línia consideren, de bona fe, que l’única manera d’evitar-ho és restringir la despesa pública i retallar les prestacions ciutadanes.

Actual situació de les relacions entre Catalunya i Espanya

No és cap secret que, en les relacions entre Catalunya i la resta de l’Estat ens trobem en un moment molt delicat. És ben cert que a Catalunya hi ha un sentiment identitari profund, que la crisi i la incomprensió del Govern central no han fet sinó atiar. Tanmateix, no hauríem de deixar-nos portar per la indignació o el desencís i convindria afrontar la qüestió en termes econòmics, pensant què seria més beneficiós per a Catalunya.

Necessitem explicacions concretes sobre el futur del nostre país

En aquest sentit, només demano que els nostres polítics ens expliquin d’una manera exhaustiva quins avantatges i desavantatges tindria assolir la independència. Amb quins ingressos fiscals comptarem? De quines proteccions legals, fiscals i econòmiques gaudirem? Continuarem formant part de la Unió Europea? Són qüestions imprescindibles i que, ara per ara, no han estat clarament explicades pels nostres polítics. No em puc imaginar, per exemple, una Catalunya amb aranzels. Recordem també que la UE ens pot vetar l’entrada, la qual cosa significaria un autèntic tsunami financer per a les empreses catalanes.