Srs. Joaquim Pla Ros i Joan Padrosa Hereu
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Srs. Joaquim Pla Ros i Joan Padrosa Hereu