Sr. Josep Maria Solà Huguet
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Sr. Josep Maria Solà Huguet