Sr. Joaquim Vidal
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sr. Joaquim Vidal

TRITÓN