Sr. Josep Antón Bolet i Bolet et alia
Sr. Josep Antón Bolet i Bolet et alia
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

JORDI BOLET I TETAS, JOSEP ANTON BOLET I BOLET, XAVIER BOLET I TETAS, ANTÒNIA BOLET I SADURNÍ i MARIA TETAS I CUSCÓ

Cavas Bolet

Text del 29-10-2013

Josep Anton Bolet és l’actual president d’aquesta empresa dedicada a l’elaboració de caves i vins ecològics, que gestiona juntament amb la seva família. La incidència de l’exportació en les seves vendes els ha permès capejar la crisi; precisament, apostar pels mercats externs és el que haurien de fer les pimes del país. Però això només seria possible amb el suport d’un polítics que, malauradament, han demostrat estar sotmesos als designis de l’estament financer. 

Més de cinc generacions dedicades al sector vitivinícola

Cavas Bolet és una empresa dedicada a l’elaboració de vins i caves ecològics fundada i gestionada per la nissaga familiar dels Bolet, que compta amb cinc generacions dedicades al sector vitivinícola. Propietaris de vinyes pròpies, el 1983 vam iniciar la nostra activitat com a empresa fent-nos càrrec de l’embotellament de part de la nostra collita i treballant dia a dia en el que ara és un producte final acabat. I fou l’any 1987 quan vam crear una societat agrària familiar. El 2003 decidírem virar cap a l’agricultura ecològica, activitat que vam consolidar l’any 2006. En aquests moments, una part important del nostre producte s’exporta a Europa, un mercat que valora moltíssim el valor afegit que suposa que els nostres vins i caves siguin 100% naturals, sense cap tipus de residu químic. 

Un àmbit de gran importància a Catalunya, no prou reconegut

Malgrat que conformem un sector de gran importància a Catalunya, continuem essent uns grans desconeguts per al conjunt de la societat; tanmateix, algunes firmes han acabat esdevenint pràcticament multinacionals, i han adquirit cert ressò, fins i tot fora de les nostres fronteres. En realitat, però, conformem un nombre bastant ampli les petites empreses que ens dediquem a aquest negoci.

Acumular capital no és el nostre objectiu principal

Estem lligats a aquest sector per vincles afectius, no només a la terra i a l’herència familiar, sinó també a tota la tradició cultural i artesanal que comporta. Per tant, els nostres interessos no són merament econòmics. A Cavas Bolet ens guiem per valors com l’ètica, la cura per la natura, la responsabilitat i l’elaboració d’un producte de qualitat. Evidentment, ningú no hi vol perdre diners, però l’acumulació de capital, com a convicció única, no és el nostre principal objectiu.

Com a productors ecològics, fem vins i caves únics

Creiem que la nostra aposta per la de l’agricultura ecològica és clau per superar la conjuntura present. Aquesta manera de conrear i de tractar la matèria primera ens diferencia de les grans marques del sector, que, si bé elaboren un producte de qualitat, produeixen un vi sempre uniforme, sense peculiaritats segons l’anyada. En el nostre cas això no és així; cap de les nostres collites són iguals perquè estan sotmeses als designis del temps i a d’altres circumstàncies naturals: les pluges de la temporada, les temperatures, etc. Depenem de la climatologia, i això és de les poques coses que ningú no pot controlar. Nosaltres garantim un producte de la màxima qualitat i al 100% natural, però diferent cada any.

Innovar per oferir una imatge identificadora i un valor afegit

Apostem també per la introducció de novetats al mercat. Fa dos anys vam treure una varietat de vi blanc que ha tingut molta acceptació i que, tot i que encara no és el nostre producte més venut, pensem que en un futur podria ser la bandera de la nostra empresa. També intentem ser creatius en el disseny del producte final i en l’etiquetatge. Els trets diferencials respecte a qualsevol altra proposta del sector són molt importants, perquè volem fer-nos valer i que se’ns pugui identificar com a creadors de qualitat.

Lenta, però constant, introducció en el mercat

La crisi ha propiciat que el nostre projecte no tingui pràcticament mercat a Espanya, una situació que també s’ha reproduït, però en una mida molt inferior, a Catalunya, on hem patit un descens de vendes. En realitat, el consum de vins i caves ecològics a l’Estat sempre ha estat poc significatiu. El cost afegit que suposa l’adquisició d’un producte d’aquest tipus (entre un 15% i un 20% més car) provoca que la demanda sigui escassa, i la falta d’informació i de conscienciació mediambientals tampoc ajuden. Tot i així, si tenim en compte que en 10 anys l’adquisició de productes del sector vitivinícola ha passat a ser d’un 10% a un 25%, veiem que podem ser optimistes, i també que arribarem a fer-nos un lloc important en el mercat. D’altra banda, hi comença a haver a les grans superfícies espais dedicats als productes de l’agricultura ecològica. Saben que és un tipus de conreu, la demanda del qual creix dia a dia a Europa. I estem convençuts que aquesta tendència s’anirà introduint a casa nostra.

A Europa i també al Japó i als Estats Units

Ara com ara, els nostres principals clients se situen a la resta d’Europa. En tenim a Holanda, Alemanya, Suïssa, Bèlgica i la República Txeca. Els nostres productes es venen també al Japó, on són molt valorats, i estem començant a tenir incidència als Estats Units. El cert és que les característiques pròpies dels nostres productes ens han portat des de sempre a mirar cap enfora. Per tant, podem dir que el que ara els toca fer a moltes empreses del nostre país arran de la recessió econòmica –això és, centrar els seus esforços cap a l’exportació–, nosaltres ja ho estem portant a terme des de fa 4 anys.

Sense crèdits a un interès raonable, les empreses nacionals mai podrem competir amb les europees

Entenem que la crisi ha fet que les retallades siguin inevitables, i que tots estem obligats a adaptar-nos a aquestes mesures. Malgrat tot, hi ha certes polítiques que s’han de recuperar, i de manera urgent, com la incentivació del crèdit a les empreses. Els costos han anat creixent any rere any, i això vol dir que els nostres negocis han de tenir una capacitat inversora constant i molt important per sobreviure. Se’ns ha de donar facilitats creditícies, i a uns tipus d’interès raonables. A Catalunya o a Espanya no treballem en les mateixes condicions que ho fan les empreses del nord d’Europa, que gaudeixen de moltes més possibilitats d’aconseguir préstecs amb uns tipus d’interès molt més baixos que els d’aquí. Això no és gens just per a nosaltres, que, d’altra banda, en igualtat de condicions, per les nostres potencialitats, tindríem moltes més possibilitats de creixement, i els nostres productes, més sortida.

Per créixer i progressar, cal que els nostres governants facin costat a les pimes

A banda del crèdit, si les empreses tinguessin més facilitats a l’hora de pagar impostos com l’IVA o l’IRPF, i també en matèria de Seguretat Social, sens dubte es crearien llocs de treball i aconseguiríem reduir significativament la taxa d’atur. Ara mateix, però, sense cap tipus d’ajut, fer aquest esforç és gairebé impossible. Per créixer i ser millors necessitem que els nostres governants ens facin costat.

La credibilitat dels polítics

El primer que haurien de fer els nostres polítics és una llei que limiti els sous que cobren els alts càrrecs polítics i, sobretot, els bancaris. En aquestes qüestions hi hauria d’haver més control i més transparència. La ciutadania té la sensació de veure’s obligada a sostenir un sistema que durant molts anys ha funcionat com a font de riquesa només per a les persones que, més o menys capacitades, s’han dedicat a gestionar-lo. És aquesta la raó per la qual els polítics han perdut credibilitat. I ens temem que serà molt difícil que la puguin recuperar.

Dominats per l’economia financera

Ja fa temps que l’estament financer és qui domina l’economia. Això potser és beneficiós per a la macroeconomia, però, per als petits empresaris i per als ciutadans, suposa un gran problema. En el nostre cas, en molts casos es dóna el fet que el valor de la matèria primera no representa ni una tercera part del valor del producte final. Aquesta circumstància fa molt difícil garantir la pervivència dels nostres pagesos, que cada vegada ho tindran més difícil per continuar fent la seva feina.

Optar, o no, per la independència hauria de basar-se en conviccions ètiques i no econòmiques

En aquesta qüestió sembla que el sector empresarial es divideix en dos grups molt diferenciats. El primer el conformen aquells empresaris que, com nosaltres, es mouen en base a una sèrie de valors com l’ètica i la defensa d’uns principis, i que, per tant, tenen una idea molt definida del que volen per a Catalunya, deixant de banda els aspectes més materials. El segon grup el formen aquells empresaris que només valoren els seus propis interessos econòmics, i que, per tant, a l’hora de definir-se, tindran en compte si perden o guanyen diners. Com hem comentat des del principi, la nostra família no forma part d’aquest segon grup. En aquest cas, a més, considerem que hom s’ha de moure per uns ideals i unes conviccions, i per allò que creu que serà més beneficiós per al seu país i la seva gent, bé sigui això la permanència a l’Estat o la independència.

Orgull d’una feina artesana acurada, valenta i rigorosa

Ens sentim molt orgullosos de la trajectòria que ha seguit el negoci al llarg dels anys i del fet que les noves generacions treballin plegades amb les anteriors i siguin el futur d’aquesta empresa, tenint cura tant de l’àmbit agrari com del celler i de les relacions comercials. L’exemple dels antecessors i dels que ara portem l’entitat ens ha conformat un tarannà valent i emprenedor, i sempre hem cregut que, per créixer i consolidar un futur, s’han d’assumir riscos. Ho hem fet i no sempre ens ha sortit bé, però, vist en conjunt, hi hem acabat guanyant, perquè fins i tot dels errors s’extreu un benefici: l’aprenentatge.