Sr. Jordi Iglesias i Parra
Sr. Jordi Iglesias i Parra
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

JORDI IGLESIAS I PARRA

ADER

Text del 17-02-2014  

Ader Taxi Comercial ofereix serveis dissenyats i adaptats a les necessitats de cada client des de la òptica de la subcontractació del transport. El seu director general afirma que la inversió en R+D+I i la recerca de noves línies de mercat han sigut els eixos pel seu creixement i el lideratge en el seu segment. Opina que les empreses necessiten disposar de crèdit per afrontar els reptes presents i per no condemnar el futur per causa de la situació actual.

 “El taxi del sector del transport”

Ader és una companyia de transport especialitzada a oferir serveis de transport dedicat per als seus clients tant en els àmbits internacional i nacional com a local. Des de l’any 1992, hem volgut ser l’empresa de transports exclusius de referència. La denominació Taxi Comercial respon a l’especialització dels serveis de transport, de logística i de distribució des de l’exclusivitat i la dedicació, adaptant els serveis sempre a les necessitats específiques de cada client. Reforcem les estructures habituals dels nostres clients en situacions d’estacionalitat o fins i tot adaptant-nos als seus creixements naturals. Som una companyia basada en la flexibilitat i en l’adaptabilitat, ja que oferim un transport ajustat als processos de distribució, per a necessitats tant rutinàries com esporàdiques.

El projecte visionari d’Emilio Ropero

La companyia va ser creada l’any 1992. El seu fundador, Emilio Ropero, actualment conseller delegat, és un emprenedor amb una gran visió de negoci i una persona amb una àmplia experiència dins del sector del transport. Va ocupar diferents càrrecs en empreses vinculades a aquest àmbit i coneixia, per tant, a bastament els problemes de disponibilitat de flota a què havien de fer front les companyies en casos d’absentisme laboral o de puntes de producció, per exemple. Ell mateix havia patit la dificultat de trobar flexibilitat a l’hora de subcontractar serveis de transport adients a les seves necessitats puntuals. Quan va crear Ader, va voler donar resposta a aquesta mancança del mercat.

Dilatada carrera professional a Ader

Vaig entrar a treballar a Ader l’any 1997, com a director d’Expansió Nacional i d’Operacions. Els anys 2011 i 2012 vaig ocupar el càrrec de director comercial, i actualment en sóc el director general. L’accionariat de la societat es compon d’alguns dels membres de l’equip directiu i del Sr. Emilio Ropero com a accionista principal i majoritari, i actual conseller delegat.

Consultoria logística

L’empresa ha consolidat una posició líder dins el segment de serveis dedicats i exclusius de transport. Actualment comptem amb una flota de vehicles, lleugers i camions, que supera el miler de conductors subcontractats entre totes les delegacions Ader. Aquesta flota ens permet actuar de forma immediata en qualsevol punt del territori gestionant, en la majoria dels casos, tot el procés operatiu, ajustant els mitjans a les necessitats que els clients ens traslladen en funció de la mercaderia a transportar. En aquest sentit, funcionem com a consultoria logística, dissenyant solucions ad hoc lligades directament a l’optimització del transport i la logística.

Automoció i distribució, els nostres dos clients principals

Tant el sector de la distribució com el de l’automoció són dos dels nostres principals clients. En el primer cas, abastem el transport de mercaderies en rutes capil·lars dins els àmbits local, provincial i nacional. Pel que fa al sector de l’automoció, ens incorporem als seus processos de Just In Time i desenvolupem les eines necessàries, terrestres o aèries, per resoldre qualsevol urgència dels nostres clients en l’àmbit internacional per a tota l’Europa continental.

Equips de transports d’entrega i muntatge a domicili

Vam començar a notar la crisi sobretot a final de l’any 2008. El sector de l’automoció fou un dels primers a aturar-se, la caiguda en el consum del qual va incidir ràpidament en la nostra feina. No vam trigar a adonar-nos que havíem de redirigir la nostra empresa per tal de poder afrontar aquesta davallada econòmica. Optàrem llavors per introduir-nos en l’àmbit del transport a domicili amb importants empreses nacionals de distribució dels sectors del bricolatge i l’electrònica. Actualment, disposem d’equips de transport capaços d’instal·lar un televisor en un domicili particular o de fer petits muntatges. Arribar al client final ha esdevingut la clau per a la nostra diversificació i per al nostre creixement. Ader és una empresa dinàmica, amb moltes ganes d’emprendre nous projectes i amb una gran mentalitat de servei.

Procés d’internacionalització a través del networking

Vam començar a mirar a l’exterior l’any 2002, en contactar amb companyies que oferien serveis similars, i vam iniciar amb elles un procés de networking. Els nostres companys de feina més actius es troben, ara com ara, principalment a Alemanya i França. D’altra banda, en aquest tipus de transport sempre procurem que els nostres vehicles no tornin buits de l’estranger, per tal de donar rendibilitat a l’operació.

Informació clara i contínua al client

Ens integrem a l’operativa del client i formem part dels seus processos; per tant, procurem ser molts transparents en el tractament de la informació. La nostra extranet gratuïta és l’eina on l’empresa pot fer seguiment dels serveis i del posicionament GPS, i on també por veure la traçabilitat documental, i fins i tot revisar la signatura electrònica en temps real. Les demandes de transport de mercaderies amb valor afegit, que sectors com l’aeronàutic o el farmacèutic tenen, ens obliga a ser molt estrictes amb el control de les mercaderies tant en la localització i manteniment dels compromisos horaris com en l’estat físic de la mercaderia, com controlant si hi ha hagut variacions tèrmiques durant el transport.

Per la formació de l’equip

Sempre hem format la nostra gent. Tenim una empresa amb una activitat gens estàndard; en conseqüència, el treballador ha de conèixer exactament quin tipus de transport efectuem, quins són els nostres factors diferencials, de quina manera ens adaptem a les necessitats dels clients i tot el seguit d’experiències que hem anat acumulant al llarg dels anys. Els nostres treballadors han d’estar informats de la capacitat que té Ader, o de per què és contraproduent intentar oferir un servei que no s’adapti a les nostres especificitats.

El transport, indicador de la salut de l’economia

En últim terme, transportem consum; per això podem dir que som un indicador clar de si la societat consumeix poc o molt; som un reflex de l’estat de salut l’economia. I val a dir que, últimament, hem detectat una certa recuperació. Per exemple, a l’anterior campanya de Nadal vam percebre que hi havia hagut més activitat.

Missatges més esperançadors que ajuden a reactivar l’economia

Els mitjans de comunicació ens fan arribar molts missatges i molta informació que condiciona la visió que tenim del món que ens envolta. Si tot allò que rebem és pessimista i negatiu, és evident que acaba afectant la nostra actitud davant del consum. Avui dia, malgrat que la conjuntura econòmica continua sent complexa, sortosament estem rebent missatges mes esperançadors d’empreses que caldria que arribessin a la societat per aportar positivisme.

Reduir tot allò que no aporti valor i acabar amb les pujades impositives

Utilitzant com a referència les qüestions que ens traslladen els nostres clients i partners estrangers, sobre els escenaris d’excés de despesa, de manca d’austeritat i de fort increment d’impostos, podem dir que existeix una preocupació sobre la pèrdua de poder adquisitiu de la classe mitjana i la seva incidència sobre el consum. Amb la perspectiva que els atorga la distància creuen que caldria reduir tot allò que no ens aporti valor alhora que opinen que seria important reduir la càrrega impositiva per tal de no acabar perjudicant el consum i aturant el procés de recuperació del país.

Una pujada en el preu del gasoil representa una pèrdua de poder adquisitiu del transportista

El cost del gasoil és un dels elements que incideix d’una manera més profunda sobre el poder adquisitiu del transportista i sobre el qual no podem realitzar accions que facin apaivagar el seu impacte. Revertir les variacions sobre les tarifes dels clients esdevé una situació complicada per poca permeabilitat especialment en moments de crisi. La manca de competitivitat esdevé sempre una pèrdua de qualitat.

Guanya terreny l’ús de vehicles híbrids o elèctrics

El sector del transport està avançant molt quant a l’ús de vehicles híbrids o elèctrics. Actualment estem treballant en l’anàlisi de les millors solucions tant per a distribució com per a serveis exprés de nacionals. Volem ser un referent sostenible.

No podem condemnar el nostre futur per culpa del nostre present

Si les empreses creixen, engeguen nous projectes i contracten, i de retruc s’incentiva el consum. Per aquesta raó, considero que una part important dels recursos econòmics s’haurien de destinar a l’empresari. Invertir en recerca hauria de ser una prioritat pel Govern. No podem condemnar el nostre futur per causa de la situació present.

Defugim les fronteres

Només un 20% de la nostra facturació es concentra a Catalunya. Ens considerem igual de catalans que d’espanyols o d’europeus. Com a empresa, tenim posada la mirada en Europa i defugim les fronteres. Evidentment, ens adaptarem a qualsevol situació que esdevingui, com una possible independència de Catalunya, malgrat que la nostra mentalitat sempre serà créixer arreu. El nostre objectiu és estendre la nostra capacitat de fer negoci fora de les nostres fronteres, per això treballem per millorar la nostra xarxa.