Srs. Jordi Marcé Puigvert i M. Dolors Nadal Almirall
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Srs. Jordi Marcé Puigvert i M. Dolors Nadal Almirall