Sr. Pere Font Farrés
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Sr. Pere Font Farrés