Sr. Jordi Piqué i Lluís Mezquida
Fotografia: Àngel Font
TH, 9è VOLUM. Auditors, consultors i fiscalistes

Srs. Jordi Piqué i Lluís Mezquida

PIQUÉ-MEZQUIDA CONSULTORS ASSOCIATS