Sr. Jordi Roca
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sr. Jordi Roca

LA MASIA