Srs. Núria Juncosa, Xavier Andreu i Albert Roig
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Núria Juncosa, Xavier Andreu i Albert Roig

EL RACÓ DE LA CALA