DR. JORDI VERELA PEDRAGOSA
Fotografia: Àngel Font
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques, Pròleg

DR. JORDI VERELA PEDRAGOSA

Institut Municipal d’Assistència Sanitària