SRA. MARINA GELI FÀBREGAS
Fotografia: Àngel Font
PC, 16è VOLUM. Especialitats mèdiques de Barcelona, I, Pròleg

SRA. MARINA GELI FÀBREGAS

Consellera de Salut