Sr. Josep Álvarez i Rubirola
Sr. Josep Álvarez i Rubirola
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

JOSEP ÀLVAREZ I RUBIROLA

RIBAS-ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS

Text del 12-06-2013

Amb quasi 40 anys d’experiència assessorant empreses, aquest despatx ha assolit una preeminent posició a la província de Girona. L’economista fundador de l’entitat es dol de la falta d’ajut del Govern estatal cap a les pimes, del diferent tractament fiscal de Catalunya respecte a la resta de comunitats i del poc suport de les entitats bancàries els darrers anys; tres realitats que el porten a entendre el sentiment nacionalista de molts catalans davant un règim fiscal tan injust.

Assessoria familiar amb gairebé quatre dècades de trajectòria

A banda de la carrera de Ciències Econòmiques i Empresarials, i dels estudis de doctorat en Economia sobre la fiscalitat d’Andorra, disposo també de les titulacions de Professor Mercantil, Auditor, Agent de la Propietat Immobiliària, Gestor i Administrador de Finques, Corredor d’Assegurances i Administrador Concursal. Des de fa 38 anys, sóc soci fundador i director general de Ribas-Àlvarez Assessors i Consultors. L’origen del nostre despatx es remunta al 1975, quan vaig establir-me pel meu compte constituint una assessoria d’empreses, i al cap de poc temps vaig associar-me amb Joan Ribas i Feixas, Professor Mercantil. Des de fa alguns anys la nostra assessoria compta amb la incorporació de la segona generació, i tant els fills del meu soci (Angèlica, Anna Carina i Joan Ernest), com les meves filles bessones (Ariadna i Eva), treballen a l’empresa.

Gabinet multidisciplinari

Actualment, Ribas-Àlvarez Assessors i Consultors sosté una plantilla de 70 treballadors i disposa d’una cartera de 3.000 clients. Tot i que la seu principal de l’empresa es troba a la ciutat de Girona, també comptem amb despatxos a Salt, Olot, Ripoll, Andorra i Perpinyà. Entre els serveis que oferim, que són diversos, destaquen aquells relacionats amb els àmbits fiscals, jurídico-mercantils, laborals, comptables, econòmico-financers i assegurances.

La segona auditoria de la província de Girona

Des del 1983, fundàrem un despatx associat, Auditoria i Control Auditors, a través del qual oferim serveis especialitzats d’auditoria i consultoria financera juntament a tres socis més, que tenen els seus despatxos fiscals respectius. Aquesta empresa, que compta amb 15 professionals qualificats per una curosa formació continuada, és la segona auditoria en volum de feina de la província de Girona.

Part important dels nostres clients són empreses de l’estable sector carni

Una part important dels nostres clients són empreses dedicades a la indústria càrnia. Aquest sector es troba molt centralitzat a la província de Girona, on s’agrupen més d’un centenar de fàbriques d’embotits. Una quantitat considerable del producte carni que es consumeix arreu de l’Estat espanyol prové de les comarques gironines i això ens ha ajudat a encarar la crisi amb més tranquil·litat que altres empreses del nostre ram. Avui aquest sector exporta els seus productes arreu del mon.

Serveis complementaris per ajudar i fidelitzar els nostres assessorats

Fa uns 12 anys, vam constituir una corredoria d’assegurances a fi d’ajudar les empreses a revisar les seves assegurances per tal que se sentissin més protegides. Tot i que aquesta especialitat pràcticament no ens aporta guanys, es un valor afegit al conjunt de serveis professionals que oferim i fidelitza el nostre client. Paral·lelament, fa poc temps també vam obrir una nova línia de servei que proporciona solucions per assolir un major estalvi energètic a les empreses.

L’auge dels plans de viabilitat

Ara una gran part de la nostra dedicació està enfocada a la realització de plans de viabilitat. Aquesta activitat comporta la valoració de despeses i la previsió d’ingressos de les empreses per a les quals treballem. Quan trobem dificultats, inicialment intentem que les societats realitzin una ampliació de capital i, si aquesta opció no és viable, aconsellem recórrer a les entitats financeres. Com ara és habitual que aquestes no concedeixin crèdits o proposin unes condicions inacceptables, com última alternativa suggerim dur a terme una reducció de personal.

Exemple alemany en la renegociació dels crèdits de les pimes

A Espanya, el Govern hauria de donar suport a les empreses a través de les entitats financeres, però fins ara no ha actuat en conseqüència. En aquest sentit, s’hauria de seguir l’exemple d’Alemanya, on, en iniciar-se la crisi, el Govern va intercedir per tal que les petites i mitjanes empreses poguessin renovar els seus crèdits sense alterar-ne les condicions durant un període de 5 anys.

Invertir a companyies asseguradores

La banca espanyola té avui una mala imatge que crea desconfiança tant a l’estranger com a l’entorn nacional. Situacions tèrboles, com el cas de les participacions preferents o altres escàndols recents, han malmès la credibilitat de bancs i caixes. Curiosament, a la resta d’Europa els ciutadans acostumen a invertir els seus estalvis a companyies asseguradores en lloc de fer-ho en entitats bancàries. Aquesta és una alternativa que darrerament estem aconsellant a clients de la nostra assessoria, amb la fórmula Seguretat + Liquiditat + Rendibilitat.

Les pimes sempre han estat un pilar de l’economia de Catalunya

A Catalunya les pimes sempre han representat un pilar imprescindible pel desenvolupament de la nostra economia. Lamentablement, però, moltes d’aquestes empreses a dia d’avui estan finançades per entitats bancàries i poden acabar-se enfonsant si no actuen amb molta cautela, ja que corren el risc que la banca els acabi embargant part del seu patrimoni. A més, l’empresa catalana actualment es troba en un moment desfavorable pel que fa a la seva continuïtat a través del relleu generacional, perquè un important sector dels joves opten per carreres professionals que els allunyen de l’empresa familiar, mentre que, sorprenentment, també existeix una elevada franja de la joventut que s’inclina pel funcionariat i no té cap intenció d’arriscar-se en el món empresarial.

Positiva introducció de la “situació preconcursal” a la Llei Concursal

Una de les tasques dels assessors consisteix a negociar amb les entitats bancàries les millors formes i terminis de pagament per a les empreses, però normalment el banc ens castiga durament a l’hora de pactar aquestes pòlisses. D’aquí que moltes vegades l’única opció que tenim sigui advertir a les financeres que no ens deixen altre remei que acollir-nos a la Llei Concursal. El gran avantatge de l’última reforma d’aquesta llei ha estat la introducció de la “situació preconcursal”, que facilita la possibilitat de solucionar l’escenari de crisi mitjançant una sèrie de negociacions amb els creditors abans de sol·licitar la “declaració de concurs”.

Poques empreses superen un concurs de creditors

Quan presentem un concurs de creditors tenim l’obligació d’adjuntar una memòria i un pla de viabilitat de l’empresa en qüestió. L’objectiu del concurs és deixar d’efectuar els pagaments als proveïdors provisionalment i rebaixar el deute de l’empresa afectada entre el 30% i el 50%. A partir d’aquí els esforços se centren a superar el concurs de creditors i continuar amb l’activitat de la societat. Malauradament, la realitat ens mostra que més d’un 90% de les empreses que s’han acollit a la Llei Concursal no han pogut remuntar la situació.

Despatx a Perpinyà per respondre a les necessitats exportadores dels nostres clients

Una de les sortides que ara tenen les empreses nacionals és l’exportació. A nosaltres aquesta realitat ens ha impulsat a constituir una societat, en col·laboració amb un soci de nacionalitat francesa, a la ciutat de Perpinyà. L’objectiu d’aquest despatx principalment consisteix a oferir serveis d’assessoria fiscal a empreses catalanes que exporten els seus productes o desenvolupen la seva activitat a França. Val a dir que al territori francès la morositat és ben escassa pel fet d’estar durament sancionada. A més, els tràmits per constituir una empresa a França són molt més econòmics, fàcils i ràpids que a Espanya.

Assolir una fiscalitat única a la UE és una opció poc realista

La Unió Europea està conformada per països de gran diversitat. Per això és pràcticament impossible arribar a imaginar un possible acord que estableixi una fiscalitat única entre els Estats membres. Hem d’entendre que les diferències que congrega Europa dificulten clarament un procés d’harmonització fiscal.

Falta de sintonia entre Catalunya i Espanya

D’uns anys ençà percebo certa hostilitat del Govern espanyol envers la identitat i la població catalanes. Hem de tenir present que Catalunya constitueix el 6% de tot el territori d’Espanya, té el 16% de la població, representa el 20% del PIB i significa el 30% de l’exportació estatal. De cada euro que es recapta a Catalunya, gairebé la meitat es destina a la resta de l’Estat i no retorna mai. Considero que la magnitud del dèficit fiscal que Catalunya té amb Espanya és desmesurada i estic convençut que si s’invertissin aquests diners a Catalunya el nostre marc econòmic canviaria radicalment.

Ni absorció, ni assimilació, ni homogeneïtzació

L’opinió respecte al procés sobiranista de Catalunya per part de les empreses amb les quals treballem acostuma a ser cauta pel que fa a les grans societats, que prefereixen no pronunciar-se per por a perdre el seu client espanyol, tot i que sí he percebut una voluntat generalitzada per arribar a assolir un pacte fiscal. Per contra, si ens referim a les pimes, trobem un suport més favorable a la independència i gosaria afirmar que probablement més del 50% dels nostres clients que pertanyen a aquest segon grup aprovarien una secessió. Amb aquestes dades és fàcil arribar a la conclusió que Catalunya no vol ser ni absorbida, ni assimilada, ni homogeneïtzada.