Srs. Josep Bou i Marta Oriol
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Josep Bou i Marta Oriol

ALOHA