Srs. Josep Garcia i Jordi Jacas
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Josep Garcia i Jordi Jacas

EL MOLÍ DE L’ESCALA