Sr. Luciano Abella
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sr. Luciano Abella

EL RACÓ DE LA VILA