Srs. Joan Corominas i Mercè Vidal
Fotografia: Àngel Font
PC, 20è VOLUM. Empenta i Coratge, PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Joan Corominas i Mercè Vidal

MASIA DEL CADET