Srs. Roser Gumà i Isidre Fradera
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Roser Gumà i Isidre Fradera

LES MAGNÒLIES