Sr. Josep Maria Albert i Torné
Sr. Josep Maria Albert i Torné
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

JOSEP MARIA ALBERT I TORNÉ

EUROMED

Text del 03-03-2014

Fill de pagès i amb un ampli coneixement de botànica, el cap financer d’aquesta multinacional italiana amb seu a Catalunya, líder en la producció d’extractes i principis actius naturals, considera que el sector tendeix cap a la medicina preventiva i personalitzada. Al seu parer, els catalans hem d’esforçar-nos per recuperar la nostra rica tradició industrial; altrament, serem una víctima més de la guerra econòmica que avui assola Europa, amb el països del sud com a gran perdedors.

Líders en la producció de principis actius naturals per a la indústria farmacèutica

Euromed va ser fundada l’any 1971 per l’empresa alemanya Madaus. Avui en dia, sota el paraigua d’una multinacional italiana, continuem sent líders en la producció i comercialització d’extractes d’herbes estandarditzades i de principis actius naturals per a la indústria farmacèutica, la salut alimentària i la cosmètica. Des de la nostra planta de fabricació, ubicada a Mollet del Vallès, extraiem el principi actiu de diverses matèries primeres d’origen vegetal, com el boldo, l’echinacea, la carxofa, l’all o la cimicifuga però no oferim el producte acabat. Les cremes, les pastilles o altres aplicacions són desenvolupades per diversos laboratoris i empreses. Tenim uns 350 clients procedents d’una trentena de països. Per tal d’elaborar aquests principis actius ens sotmetem a una reglamentació internacional estricta que ens confereix una alta competitivitat.

Un producte final molt estabilitzat i d’alta qualitat

Sortosament l’home actual ha estat capaç de millorar els processos tècnics que li permeten extreure els principis actius de les plantes, d’aïllar les molècules que posseeixen un efecte beneficiós per a la nostra salut. Quan parlem de química pura, sabem que podem obtenir sempre els mateixos resultats. Tanmateix, en els productes vius com les plantes, els principis actius varien depenent de si, per exemple, aquella collita ha rebut més sol o més aigua de pluja. El nostre mèrit com a empresa és ser capaços d’arribar a un producte final estabilitzat i d’una alta qualitat. Això ens confereix un avantatge competitiu respecte a mercats emergents, com ara la Xina, amb una antiga tradició en aquest camp però amb una exigència molt més baixa quant als controls de qualitat.

Superem amb nota rigorosos controls normatius

Els nostres extractes compleixen totes les normes internacionals. Els fabriquem d’acord amb els mètodes desenvolupats per l’Associació Euromediterrània, una iniciativa de cooperació entre els Estats membres de la UE i països del sud i l’est del Mediterrani amb l’objectiu de crear a aquest mar una àrea de lliure canvi. Passem totes les inspeccions necessàries per garantir un alt nivell de qualitat tant des del punt de vista terapèutic com químic i analític. Seleccionem acuradament les matèries primeres, tot respectant les directrius sobre les bones pràctiques agrícoles i de recol·lecció pràctica de les matèries primeres d’origen vegetal. Una vegada que la substància vegetal arriba a la nostra fàbrica, l’emmagatzemem en perfectes condicions amb el fi de preservar-ne la qualitat. I controlem la possible presència de metalls pesants, pesticides, aflatoxines i microorganismes. En definitiva, testem els nostres medicaments productes segons el reglament i les farmacopees internacionals.

Catalunya no té una cultura de conreu de plantes medicinals

Tant a Catalunya com a Espanya no existeix una cultura de conreu de plantes medicinals. Hem fet diversos intents per introduir-lo, però no han acabat de prosperar perquè la nostra pagesia està molt enfocada al cultiu de cereals. De fet, sovint hem de conrear les nostres llavors, que tenim registrades, en altres països, com la República Txeca, Alemanya, Àustria o, darrerament, a l’Argentina. Controlem tot el procés: indiquem com volem que es cultivi la llavor i de quina manera s’ha de recollir la planta. D’altra banda, també hi ha productes que no es conreen ja que són silvestres. Als Estats Units, per exemple, comptem amb una filial que es dedica a recol·lectar i comercialitzar els fruits d’una palmera amb els quals es fabrica un medicament receptat per a la pròstata.

El card marià: un dels productes estrella

El Silybum marianum, planta coneguda popularment com a card marià, és un dels nostres productes principals, que enviem a cultivar al delta de l’Ebre i a la República Txeca i a Alemanya. Després d’un procés d’extracció, es converteix en silimarina i desprès en Silibinina, un principi actiu amb nombrosos beneficis. De fet, és un hepatoprotector molt potent que protegeix contra la intoxicació produïda pel bolet verinós Amanita phalloides. És dels pocs productes que pot salvar la vida d’algú. No en fabriquem grans tirades, perquè no hi ha tants casos d’intoxicació i el comercialitzem exclusivament als grans hospitals. Actualment se n’està investigant l’aplicació en els afectats per l’hepatitis C, per tal d’aconseguir mantenir al mínim els nivells de la malaltia.

Contínua selecció de llavors per vetllar per la qualitat

La riquesa dels nostres extractes és elevada, arriba fins a un 80% de concentració, mentre que al mercat xinès només els trobes en un 40%. Assolim aquest alt nivell de qualitat gràcies a la selecció contínua de llavors. Cada any, en triem les que han ofert millor rendiment, i, passat un temps, d’aquesta selecció n’obtenim variants amb continguts molt específics. Com a dada il·lustradora de la importància que tenen les llavors, dir que, a França, n’existeix un registre, on analitzen les mostres que hom du, observen quin diferencial hi ha amb la resta i atorguen un número i una patent a cada llavor.

El futur de la medicina rau en la personalització

El futur de la medicina mira cap a la personalització. S’avaluarà el malalt en funció de les seves circumstàncies específiques i es receptarà el medicament més adient. En aquest sentit, avui dia ja hi ha farmacèutiques que fins i tot estan provant de dissenyar vacunes que responguin al perfil específic de cada receptor.

Alt grau preventiu de les propietats medicinals de les plantes

El nostre àmbit d’actuació està estretament lligat a la medicina preventiva. Hi ha plantes especialment efectives, com, per exemple l’equinàcia, que evita que no pateixis tants refredats o grips o n’alleugereix els símptomes, o el Ginkgo biloba, que te propietats contra l’Alzheimer o altres demències. D’altra banda, existeix un col·lectiu de micos a Sud-àmèrica que per ells mateixos són capaços de regular la seva natalitat amb la masticació de diversos tipus de plantes. S’ha descobert aquest fet i s’està investigant. Les plantes i les seves propietats han existit sempre. És l’home qui ha anat descobrint aquests beneficis amb l’observació de la conducta animal o amb la pròpia experimentació.

Hem de demostrar que sabem administrar-nos

La crisi econòmica ha estat la conseqüència de la combinació de diferents factors, no només econòmics sinó de conducta. Els països del sud d’Europa, com Espanya, Portugal, Grècia o Itàlia, n’han patit de manera més rigorosa els efectes per la seva falta de prevenció. Els alemanys, per exemple, són gent que sempre mira a cinc anys vista. Això no vol dir que tot els vagi bé; tanmateix, ja fa temps que han buscat solucions als seus problemes, com per exemple els minijobs. Aquí hem estat massa acostumats a la cultura del diner fàcil. Per això hem de demostrar a la resta del món que som curosos i que sabem administrar-nos.

Recuperar la nostra indústria per fer front a les economies del nord d’Europa

En realitat, avui estem vivint la tercera guerra mundial i que, com les dues anteriors, el camp de batalla principal es troba a Europa. I si no patim els efectes de les armes és perquè la lluita s’ha traslladat a l’àmbit econòmic. A la pràctica, els països del sud d’Europa estem de genolls enfront dels del nord, especialment d’Alemanya, la gran instigadora de les guerres continentals. Tal com es presenta el panorama immediat i mediat, la gran indústria continuarà residint al nord d’Europa; al sud, hi haurà només indústries de serveis. Per això els catalans hauríem d’esforçar-nos a recuperar la nostra rica tradició industrial.

Àfrica té molt potencial

Àfrica té un potencial immens, sobretot per a Europa, atesa la seva proximitat i el fet que el nostre continent cada cop té una població més vella. Per mantenir els nostres nivells de benestar, hauríem de canviar la nostra mirada –tradicionalment colonialista i poc respectuosa– envers el continent africà i seguir l’exemple dels mercats asiàtics, que ja s’estan començant a instal·lar a l’Àfrica.

La confiança és la base de l’economia

Els empresaris confiem que els nostres clients ens pagaran. I els proveïdors també confien que els retribuirem per la seva feina. Per què els bancs van poder vendre preferents, deute subordinat i d’altres productes financers poc transparents? Perquè els avis mantenien relacions de confiança amb els delegats de les entitats. Per tant, malgrat que vivim en un món globalitzat i informatitzat, la confiança continua sent la base de l’economia.

Els catalans no volem més que els altres, sinó el mateix

A nivell professional, el fet que Euromed estigui instal·lada a Catalunya és accidental, tenint en compte que mantenim contactes comercials amb una trentena de països i que la nostra visió de negoci és global. Però des d’un punt de vista personal, crec que he de vetllar per la meva identitat. Per això considero que els catalans tenim dret a exigir una relació més equilibrada amb la resta de l’Estat. No volem més que una altra comunitat, sinó el mateix; i si parlem de solidaritat, és just que els nostres serveis i infraestructures siguin pitjors que, per exemple, els de Madrid?