SRS. JOSEP MAS JORDÀ
Fotografia cedida
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya, Pròleg

SRS. JOSEP MAS JORDÀ, JACINT FORT FERRÉ