SR. LLUÍS SEDÓ BORONAT
Fotografia cedida
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya, Pròleg

SR. LLUÍS SEDÓ BORONAT