SR. JOSEP M. PUJOL GORNÉ
Fotografia: Àngel Font
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals, Pròleg

SR. JOSEP M. PUJOL GORNÉ

President del Consell Social de la Universitat de Lleida