SRA. NÚRIA DE GISPERT
Fotografia: Àngel Font
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial, Pròleg

SRA. NÚRIA DE GISPERT