SR. ANTONI FERNÁNDEZ TEIXIDOR
Fotografia cedida
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial, Pròleg

SR. ANTONI FERNÁNDEZ TEIXIDOR