Àlex, Xavier, Josep M. i Rosa M. Lleal Tost i Josep Lleal Riembau
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Srs. Àlex, Xavier, Josep M. i Rosa M. Lleal Tost i Josep Lleal Riembau

Lleal SA