Rafael Truan
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Rafael Truan

Alkor Draka Ibérica SA