Srs. Lluís Marcos Moner i M. Terresa Macià Olleta
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Srs. Lluís Marcos Moner i M. Terresa Macià Olleta