Sr. Xavier Mateu Palau
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Sr. Xavier Mateu Palau