DRA. M. TERESA ESTRACH PANELLA
Fotografia: Àngel Font
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques, Pròleg

DRA. M. TERESA ESTRACH PANELLA

Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona